آشنایی با ۱۸ راز زندگی شادتر /happy life

یکشنبه 2 آذر 1399 موفقیت
راز زندگی شادتر

داشتن زندگی شادی

یک دلیل تأسف بار وجود دارد که چرا شادی اغلب دست نیافتنی است – مغز ما به همین سادگی سیم کشی نمی شود. در عوض ، مغز ما برای زنده ماندن ، برای محافظت از خود ، برای حفظ امنیت ما تکامل یافته است.

مطمئناً ، ما لحظات نشاط و دوره های رضایت و سعادت داریم. اما بسیاری از ما گرفتار احساسات منفی مداوم هستیم .

همه دوست دارندزندگی شادی داشته باشند. اما چگونه می توانیم به آن دست یابیم؟ چگونه می توانیم در زندگی شاد باشیم؟

 

 

 در اینجا ۱۸ کار برتر وجود دارد که می توانید هر روز برای شادتر بودن انجام دهید

 

1. بر نکات مثبت تمرکز کنید.

بازدیدکنندگان : ۸ نفر
خود باوری

خودباوری چیست ؟ خود باوری گام اول موفقیت

افراد موق چگونه اشتباهاتشان را جبران می کنند

رفتار افراد موفق درخصوص اشتباهاتشان

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi