تعبیر خواب شنبلیله در خواب نشانه چیست

پنج‌شنبه 5 بهمن 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب شنبلیله

تعبیر خواب شنبلیله

تعبیر خواب شنبلیله، این گیاه به عنوان نمادی از ناصح و مربي خشن و دلسوز شناخته می شود. کسی که با زبان تلخ انسان را نصيحت می کند و شنونده را می رنجاند ولی دلش برای او می سوزد و خير او را می خواهد.

تعابير خواب شنبلیله:

دیدن شنبلیله سبز و تازه در خواب، نشانه ی خیر و برکت و سعادت در زندگی است.

دیدن شنبلیله خشک و پژمرده در خواب، نشانه ی بدبختی و فقر است.

دیدن شنبلیله در مزرعه، نشانه ی رسیدن به موفقیت و کامیابی است.

دیدن شنبلیله در بازار، نشانه ی کسب سود و منفعت است.

خوردن شنبلیله در خواب، نشانه ی شنیدن حرف های تلخ و ناخوشایند از کسی است.

پاک کردن شنبلیله در خواب، نشانه ی انجام کار خیر و نیکو است.

خریدن شنبلیله در خواب، نشانه ی دریافت کمک و مساعدت از دیگران است.

کاشتن شنبلیله در خواب، نشانه ی رسیدن به موفقیت و کامیابی با تلاش و پشتکار است.

 

ac image 6h1556510809rJ

تعابير خواب شنبلیله

تعابير خواب شنبلیله به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب شنبلیله به روایت ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: دیدن شنبلیله در خواب، نشانه ی خیر و برکت و سعادت در زندگی است. اگر شنبلیله سبز و تازه باشد، نشانه ی سلامتی و خوشبختی است. اگر شنبلیله خشک و پژمرده باشد، نشانه ی بیماری و بدبختی است

 

تعبیر خواب شنبلیله به روایت امام صادق

امام صادق می‌فرماید: دیدن شنبلیله در خواب، نشانه ی رسیدن به موفقیت و کامیابی است. اگر شنبلیله را در مزرعه ببینید، نشانه ی رسیدن به اهداف و آرزوهایتان است. اگر شنبلیله را در بازار ببینید، نشانه ی کسب سود و منفعت است.

 

تعبیر خواب شنبلیله به روایت جابر مغربی

جابر مغربی می‌گوید: دیدن شنبلیله در خواب، نشانه ی شنیدن حرف های تلخ و ناخوشایند از کسی است. اگر شنبلیله را بخورید، نشانه ی دریافت نصیحت از کسی است. اگر شنبلیله را پاک کنید، نشانه ی انجام کار خیر و نیکو است.

 

تعبیر خواب شنبلیله به روایت  امام علی

امام علی می‌فرماید: دیدن شنبلیله در خواب، نشانه ی دریافت کمک و مساعدت از دیگران است. اگر شنبلیله را بخرید، نشانه ی رسیدن به موفقیت با کمک دیگران است. اگر شنبلیله را بکارید، نشانه ی رسیدن به موفقیت با تلاش و پشتکار است.

تعبیر خواب شنبلیله به روایت مطیعی تهرانی

تعبیر خواب شنبلیله بدین معناتس که اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد،
فرق نمی کند، به هر حال چنین کسی در زندگی ما پیدا می شود که البته وجودش مغتنم است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مزرعه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب نابینایی

تعبیر خواب نابینایی و کور شدن چشم

تعبیر خواب شیطان

تعبیر خواب شیطان در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا