معنی نوشته منشور حقوق بشر کورش کبیر نخستین منشور جهانی چیست

شنبه، 4 آوریل 2020 گوناگون
معنی نوشته منشور کورش

منشور کوروش کبیر نخستین منشور جهانی ،حقوق بشر جهان است که به شکل استوانه  23 سانتی از جنس خاک رس می باشد . و در موزه بریتانیا نگهداری میشود .

قدمت این استوانه همان منشور کورش به قرن ششم قبل از میلاد مسیح میرسد و در سال 1879 میلادی در ویرانه های بابل در  بین النهرین (عراق کنونی) کشف شد .

تکهٔ اصلی منشور کوروش کبیر در سال ۱۸۷۹ میلادی توسط  باستانشناس بریتانیایی  هرمزد رسام در حفاری معبد مردوک در بابل پیدا شد.

ترجمه متن منشور :

منم کوروش،شاه جهان،شاه بزرگ،شاه دادگر،شاه بابل،شاه سومرواکد،شاه چهارگوشه جهان،

پسر کمبوجیه،شاه بزرگ،نوه کوروش،شاه بزرگ،…..،نبیره چیش پیش،

شاه بزرگ،….از دودمانی که همیشه شاه بوده اند وفرمانروائی اش را گرامی می د ارند

وبا دل خوش پادشاهی اورا خواهانندآنگاه که بدون جنگ و پیکار واردبابل شدم،

همه مردم مقدم مراباشادمانی پذیرفتند.

دربارگاه پادشاهان بابل برتخت شهریاری نشستم.

مردوک خدای بزرگ دل های مردم بابل رابه سوی من گردانید،زیرامن اوراارجمند وگرامی داشتم.

اوبرمن،کوروش که ستایشگراوهستم وبرکمبوجیه پسرم،وهمچنین برکس وکار،وهمه سپاهیان من،برکت ومهربانی ارزانی داشت؛

ماهمگی شادمانه ودرصلح وآشتی مقام بلندش راستودیم.

به فرمان<<مردوک>>،همه شاهان براورنگ پادشاهی نشسته اند.

همه پادشاهان ازدریای بالا تا دریای پائین(مدیترانه تا خلیج فارس)،همه مردم سرزمین های دوردست،ازچهارگوشه جهان

،همه پادشاهان<<آموری>> و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردند ودربابل روی پاهایم افتادند.

از….،تا آشور و شوش من شهرهای <<آگاده>>،اشنونا،زمبان،متورنو،دیر،سرزمین گوتیان و همچنین شهرهای آنسوی دجله که ویران شده بود-ازنوساختم.

فرمان دادم تمام نیایشگاه های آنسوی دجله و فرات که ویران شده بود- ازنو ساختم.

فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی که بسته شده بود،بگشایند.

همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود باز گرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم.

همچنین پیکره خدایان سومر وآکد را که<<نبونید>>،بدون هراس از خدای بزرگ،به بابل آورده

به خشنودی مردوک <<خدای بزرگ>> وبه شادی خرمیبه نیایشگاه های خودشان بازگرداندم.

باشد که دلها شاد گردد. بشنود که خدایانی که آنان را به جایگاههای نخستین شان بازگرداندم،…

[قبل از<<بل>> و<<نبو>>]هرروز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگی بلند باشند،

چه بسا سخنان پربرکت ونیکخواهانه برایم بیابند،وبه خدای من<<مردوک>>

بگویند:کوروش شاه،پادشاهی است که تو راگرامی می دارد وپسرش کمبوجیه هستم یاملت های دیگر را مورد تحقیر قراربدهند یابه آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت رابه سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد

و هرملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را ازظالم خواهم گرفت.

نخواهم گذاشت مال غیرمنقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگربدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال،تصرف نماید

ومن تاروزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیکاری بگیرد وبدون پرداخت مزد وی رابه کاروا دارد.

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد ودر هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط براینکه درآنجاحق کسی را غصب ننماید.

هرشغلی را که میل دارد پیش بگیرد ومال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط براینکه لطمه به حقوق دیگران نزند

هیچ کس را نبایدبه مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد.

من برده داری را برانداختم.به بدبختی های آنان پایان بخشیدم.

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند

وحکام و زیر دستان من ، مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان وزنان بعنوان غلام وکنیز بشوند

و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.ازمزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند.

بیشتر بخوانید : کورش کبیر را بشناسیم

رئیس‌جمهور

روحانی: اعتبار یک میلیونی به همه خانوارها وجزیئات پرداخت

ووچرپرفکت مانی

ووچرپرفکت مانی چیست و مزیت های آن چیست؟

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا