شبنم نعمت زاده و کشف انبار جدید آن در کرج

یکشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۸ گوناگون
شبنم نعمت زاده

شبنم نعمت زاده

قاضی پرونده شبنم نعمت‌زاده از کشف یک انبار جدید متعلق به این متهم در کرج خبر داد.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده، احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا

در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز (شنبه ۶ مهر)

شبنم نعمت زاده

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اخلالگران اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند

و به موارد دور از حقیقت اصرار دارند، گفت: دفاعیات به‌دور از واقعیت قابل پذیرش نیست

و حواشی مطرح‌شده در دادگاه تأثیری در مسئولیت کیفری متهمان ندارد.

مسعودی‌مقام اظهار کرد: بقیه انبارهای متعلق به متهمان در حال کشف است

و متهمان دیگری در این پرونده تحت تعقیب هستند و خروج کالا را دنبال می‌کنیم.

شبنم نعمت زاده و همدست او

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم اول پرونده است که در ابتدا با تودیع وثیقه آزاد بود و سپس بازداشت شد.

وی متهم است به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو

به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی،

مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده،

مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز

بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق است.

متهم دیگر احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ متهم دیگر پرونده بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متهم است

به مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال

با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی،

مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور.

با ما همراه باشید.

 

محافظ شخصی پادشاه عربستان

محافظ شخصی پادشاه عربستان و خبر کشته شدن او

اقدام جدید ترامپ علیه ایران

اقدام جدید ترامپ علیه ایران

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا