15 تعبیر خواب فرش

چهارشنبه 21 تیر 1402 تعبیر خواب
تعبیر خواب  فرش

تعبیر خواب  فرش

تعبیر خواب فرش نیز تمایل پنهان شما را نشان می دهد. اگر می دانید، بسیاری از افراد از فرش در خانه برای محافظت از عیوب خاص روی زمین استفاده می کنند.فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم.

رویای فرش می تواند از جانب افرادی باشد که در خانه با خانواده خوشحال هستند. فرش در زمستان گرما و راحتی را فراهم می کند. در این صورت فرش تصور گرما را می دهد. اما همانطور که می دانید، تعبیر خواب ها شخصی است و اینکه چگونه در خواب عمل می کنید.در اینجا چند خواب دیگر وجود دارد که اغلب زمانی رخ می دهد که شخصی رویای فرش را ببیند:

تعبیر خواب  فرش

تعبیر خواب  فرش

تعبیر رنگ فرش در خواب

تعبیر فرش آبی در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید.

تعبیر فرش قرمز در خواب نشان دهنده قدرت و شهرت است.

فرش سبز در خواب، تعبیرش خبر خوش استت

فرش سفید نشان دهنده ازدواج موفق و شادی درخانواده است.

فرش نارنجی نشان دهنده افرادی هستند که برای رسیدن به هدف های کاری به شما کمک خواهند کرد و میتوانید به آنها تکیه کنید.

دیدن فرش در خواب چه تعبیری دارد؟

1 -وقتی در خواب فرشی شکسته دیدید، این خواب بیانگر این است که با خانواده خود بحث خواهید کرد. این امکان وجود دارد که اقوام شما انتظارات زیادی از شما داشته باشند.

2 -وقتی یک فرش پرنده دیدید، این خواب نشان می دهد که انتظارات شما برآورده نمی شود. ممکن است اهداف غیرواقعی تعیین کرده باشید و زمانی که در تلاش برای رسیدن به آنها هستید زمان را از دست خواهید داد. تا زمانی که طرز فکر خود را تغییر ندهید، هرگز موفق نخواهید شد و ناامیدی های زیادی خواهید داشت.

3 -وقتی فرش می‌سازید، این خواب نشانه آن است که برای اثبات خود به کسی که می‌توانید به او اعتماد کنید، سخت کار می‌کنید. این خواب همچنین مربوط به عاشقانه یا ازدواج است.

4 -وقتی فرشی با نقش و نگار دیدید که برایتان بسیار جالب بود، این خواب نشان می دهد که همیشه باید با هرکسی منصف باشید. مهمترین چیز این است که طبق اصول و وجدان خود عمل کنید. با این حال، این احتمال وجود دارد که دیگران از عملکرد شما راضی نشوند.

5 -فرش سوخته در خواب نشان می دهد که مشکلات زیادی خواهید داشت. خواهید فهمید که زندگی راحت نیست و همیشه موانعی در زندگی وجود دارد که باید بر آنها غلبه کنید.

6 -وقتی یک فرش خریدید، این خواب نشان می دهد که قصد دارید یک سفر لذت بخش داشته باشید. شما می توانید استراحت کنید و با افراد بسیار خوب ملاقات کنید و به بهترین شکل ممکن با شما رفتار کنید.

7 -وقتی فرش فرسوده را داخل سطل زباله انداختید، این خواب نشان می دهد که از رابطه خود ناراضی هستید زیرا عدم تماس فیزیکی برای شما آزاردهنده است. ممکن است فکر کنید می خواهید فوراً به رابطه خود پایان دهید.

8 -وقتی روی فرش راه می رفتید، این خواب نشان دهنده خبرهای خوب در نزدیکی شماست. با افرادی که قدردانشان هستید وقت خواهید گذراند و به شما احساس خوبی می دهند.

9 -وقتی یک فرش جدید دیدید، این خواب نشان می دهد که در زمینه اقتصادی مزایای زیادی خواهید داشت. شما می توانید تجارت بیشتری انجام دهید که در آن بیشتر از آنچه در حال حاضر دارید به دست آورید.

10-اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک فرش گران نشستید خواب شما می گوید موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید .

11-تعبیر فرش ابریشمی درخواب به معنی حرص و طمع در جمع آوری پول و طلاست.

12-اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند ولی اگر در قالی که می‌بافید مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید.

13-اگر در خواب چند قالی بخرید، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد. اما اگر خواب ببینید چند قالی می‌ فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.

14-تعبیر خواب فرش مخمل اتفاقات جدیدی است که در انتظار شماست. مانند ازدواج و پیدا کردن شغل مناسب

15-تعبیر رقصیدن بر روی فرش در خواب نماد رفاه و آسایش است.

تعبیر خواب  فرش

تعبیر خواب  فرش

تعبیر خواب فرش به روایت معبرین اسلامی

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از:
عزت و جاه و مقام
بزرگی و والایی
رتبه و مرتبه
مال
عمر طولانی
تعریف و تحسین و ستایش به اندازۀ بزرگی فرش.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است.

 

ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.

 

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای، تعبیرش عمر طولانی می‌باشد و هر چه فرش بزرگتر باشد تعبیرش بهتر است.

 

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.

 

جابرمغربی گوید : اگر ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد.
اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد.
اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، زندگی بر تو سخت می‌گذرد.
اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن شده ببینی.

 

تعبیرخواب

تعبیر خواب تراشیدن

10تعبیر خواب تراشیدن

تعبیر خواب پارک

15 تعبیر خواب پارک چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا