زیبایی درخت میخک باعث شده در  بشتر نقاط دنیا به عنوان درخت زینتی پرورش داده شود. این درخت کوچک و مخروطی شکل که برگهای آن هیچ وقت زرد نمی شود و در تمام طول سال سبز است بومی جزایر اندوزی و اقیانوسیه است .

میخک گیاهی بسیار کوچک اما با خواص درمانی فراوان است و در عین حال به عنوان یک ادویه شفابخش و خوش عطر که در تهیه غذاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خواص میخک

                   

اسانس میخک دارای اوژنول، کاربوفلین، الکل، بنزیلیک، بنزوات دموتیل، فورفوول و اتیلن می باشد اوژونول که ماده اصلی میخک می باشد، آرام کننده و ضد عفونی کننده از آن در دندان پزشکی برای آرام کردن درد دندان استفاده می شود.اوژنول که ماده موثره اصلی میخک می‌باشد خواص ضد دردی مناسبی دارد به همین دلیل در ترکیبات ضد درد دندانپزشکی از آن استفاده می‌کنند که مزه خاص این فرآورده که همگی ما آن را تجربه کردیم ناشی از اوژنول می‌باشد.

خواص-میخک

خواص-میخک

خواص میخک این گیاه معجزه گر