تعبیر خواب گردو/دیدن گردو در خواب نشانه چیست

پنج‌شنبه 12 تیر 1399 تعبیر خواب
تعبیر گردو در خواب

دیدن گردو در  خواب

 

_ تعبیر گردو :در خواب به معنای  مال و اموالی است

_ تعبیر بازی با گردو: یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی.

_ اتعبیر گردو لابلای برگ درختان :علامت آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید , داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .

_تعبیر گردو پوک :نشانه آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

_ تعبیر گردوی که به سختی میشکند : نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن ,مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .

_ تعبیر مغز گردو خراب :علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما , به تلخی و تأسف مبدل می گردد .

تعبیر جمع کردن گردو از زبر درختان:نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق, خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

دیدن گردو در  خواب

 

تعبیر گردو در خواب

تعبیر گردو در خواب

*گردو می چینید: شانس در عشق.
* گردو میخورید: موانع و مشکلات بزرگ در آینده.
*نان و گردو میخورید: موفقیت در زندگی.
* گردوی پوست کنده میخورید: آغاز یک ماجرای عشقی.
*بعد از غذا گردو میخورید: یک خواسته برآورده میشود.

*شکستن گردو: موفقیت در کار, روحیه شما قوی خواهد شد.
*درخت گردو: پول و سلامتی.
*گردو میفروشید: عمر طولانی.
*پوست گردو: پول فراوان.
*بالای درخت گردو و یا در زیر درخت گردو هستید: خوشبختی و رضایت از زندگی.
*روی پوست گردو راه میروید: پول و ثروت زیاد.

 

تعبیر درخت گردو از نظر بزرگان: 

حضرت دانیال  می‌فرمایند: تعبیر درخت گردو، مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

ابن سیرین گوید: تعبیر دیدن گردو در خواب نشانه مال و اموالی است که به سختی بدست می آید.

هانس کورت:اگر در خواب دیدید که گردو خراب و بد مزه می خورید معنی خواب شما این است که در کارهایی که می خوایهد انجام دهید دچار شکست می شوید.

 

 با ما همرا باشید…….

دیدن مو رنگ شده در خواب

تعبیر خواب مو رنگ شده /دیدن مو رنگ شده در خواب

تعبیر خواب آینه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا