تعبیر خواب شیر دادن به بچه

سه‌شنبه 10 اسفند 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب شیر دادن

تعبیر خواب شیر دادن:

تعبیر خواب شیر دادن:رویای شیردهی و نماد آن این خواب نماد غریزه مادری و احساسات مادرانه است.خواب شیر خوردن خواب شیر دادن به فال نیک و خوشبختی است.

اگر خواب ببیند زنی در حال شیردهی است، بیانگر شادی بزرگی است.

زنی که خواب می بیند شیر می دهد، شروع بارداری را پیش بینی می کند.

شیر دادن در خواب می تواند نمایانگر نیاز باشد، اگر زنی در خواب ببیند که مردی سینه او را شیر می دهد، بیانگر آن است که در حقیقت تلاش می کند تا اموال او را تصرف کند.

تعبیر خواب قدیمی به ما می گوید که اگر زن حامله ای در خواب ببیند که به نوزادی شیر می دهد، دختری به دنیا می آورد.

 

تعبیر خواب شیر دادن به بچه

تعبیر خواب شیر دادن به بچه

تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دیگری هم تعبیری به مانند شیر دادن به نوزاد دختر بیان می‌کند یعنی افزایش خرمی و نعمت به اندازه شیری که در اختیار نوزاد قرار می‌دهد

 

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر:

خواب دیدن شیر دادن به یک دختر، می تواند پیش بینی کند که سخاوت شما پاداش خواهد گرفت.

شیر دادن به نوزاد دختر این گونه بیان می‌کند که “اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می‌دهد یعنی خرمی و نعمت بر او به میزان شیری که در اختیار فرزند دخترش قرار داده است افزون می‌شود.  (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد)

تعبیر خواب شیر دادن به حیوان:

خواب شیر دادن به حیوان خواب شیر دادن به گربه بیانگر آن است که طمع شما ارضا می شود.
هنگامی که در خواب حیوان خانگی خود را در حال شیر دادن می بینید، برای شما خوشبختی را به تصویر می کشد.
خواب دیدن شیر دادن به یک توله سگ یا حیوان خانگی خود نشانه آینده ای روشن است. این خواب همچنین بیانگر احساسات کودکانه یا خاطرات قدیمی است.

 

تعبیر خواب جاری شدن شیر از پستان:

اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است مال حرام به دست می‌آورد.

 

تعبیر خواب خوردن شیر از پستان خود:

اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود.

 

تعبیر خواب شیر دادن به بچه

تعبیر خواب شیر دادن به بچه

تعبیر خواب شیر دادن از نظر بزرگان:

 

تعبیر خواب شیر دادن از نظر نوستراداموس:

 • نوستراداموس، در رویای شیر دادن به نوزاد، هشداری را دید که به خواب بیننده هشدار می داد که مراقب آینده خود و فرزندانش باشد.
 • شیردهی نیز نشانه اعتماد به نفس و امید به آینده ای بهتر است.
تعبیر خواب آغوش چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن در اسلام:

 • در اسلام، شیر دادن در خواب نمادی از خوشبختی و ازدواج است.
 • دیدن نوزادی که شیر می دهد در خواب خود از نظر اسلام منادی رضایت و شرایط خوبی برای موفقیت است.
 • خواب ديدن حيوان در حال شيردادن در اسلام، فال رونق است.
 • دیدن شیر مادر در خواب برای زن در اسلام نشانه برکت فرزند است.
 • خواب دیدن شیردهی در اسلام، همچنین می تواند در خواب منفی که در دوستان خود انگل داشته باشد.

 

تعبیر خواب شیر دادن از نظر کارل گوستاو یونگ :

 • خواب دیدن اینکه با سینه تان شیر می دهید یا پرستاری می کنید، نمادی از محبت، عشق، مراقبت و عشق مادرانه است. چیز های خوب نزد شما خواهد بود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب کسی که به او اعتماد تام دارید باشید.
 • دیدن کسی که با سینه شیر می دهد بیانگر این است که شما یک جنبه ی نهان از خودتان را پرورش می دهید
تعبیر خواب شیر دادن از ابن سیرین:
 • اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید.
 • اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.
تعبیر خواب شیر دادن از مطیعی تهرانی:
 • تعبیری را که به صورت کلی برای شیر خوراکی بیان می‌کند بدین صورت است “شیر خوردنی در خواب نعمت، برکت، سود و بهره است” بنابراین می‌توان این گونه بیان کرد که شیر دادن در خواب به معنای نثار کردن این نعمت‌ها و برکات است.
 • اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطقی نثار کرد. البته مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه بیان کرده است.
تعبیر خواب شیر دادن از آنلی بیتون:
اگر در خواب مشاهده كنید كه مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است كه به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.
تعبیر خواب شیر دادن از جابر مغربی می‌گوید:
اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود.
تعبیر خواب شیر دادن از ابراهیم کرمانی:
اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.
تعبیر خواب شیر دادن از لیلا برایت:
اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‌ی آینده‌ای خوب و آرام است.
تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب کچل شدن

13تعبیر خواب کچل شدن

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا