تعبیر خواب نوزاد /دیدن نوزاد در خواب نشانه چیست

دوشنبه 13 مرداد 1399 تعبیر خواب

تعبیر خواب نوزاد در خواب

-اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد

-اگر کسی خواب ببیند پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید

-اگر ببینی بچه شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی

-تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است.

-اگر کسی در خواب ببیند کودک شده بود، دلیل غم و اندوه است زیرا که کودک صلاح از فساد نداند و نیز گویند کارش ضعیف خواهد بود.

– تعبیر خواب دیدن کودکی لاغر بر این است که با مشکلاتی مواجه خواهید شد

– دیدن بچه ای خوابیده بر این دلالت دارد که شما زندگی آرامی را تجربه خواهید کرد

-اگر خوابی ببینید که سرگرم بازی با بچه ها هستید بر این دلالت دارد که در بسیاری از کارهای زندگیتان موفق و پیروز خواهید شد.

– اگر در خواب بچه ای چاقی را مشاهده کند تعبیر بر این است که در انجام فعالیت های خود موفق خواهد شد.

– اگر فردی در خواب ببیند که بچه ای را به قتل می رساند تعبیر بر این است که به اشتباهات زندگی خود پی خواهد برد.

– اگر در خواب ببینید که فراموش کرده اید بچه ای داشتید دلالت بر این است که شما اجازه نمی دهید افراد از ضعف شما بو ببرند

– دیدن خوابی که در آغوشتان کودکی دارید بیانگر این است که بخش قدیمی از زندگی تان را در بغل کشیده اید

 

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب نوزاد

 • فرزند خود: خوشبختی
 • کودکی همراه مادرش: اوقات مبارک
 • بچه های کوچک: غم و غصه
 • دیدن کودکان بیشمار: فلاکت
 • کودکان زیباروی: شادی و سلامتی
 • کتک زدن یک بچه: بی عدالتی
 • بچه ای که میدود: نیکبختی
 • خواب یک بچه: خوشبختی در خانه
 • دیدن خواب بچه های بستگانتان: شادی نا خواسته
 • دیدن خواب بچه های اشخاص دیگر: آغاز مشاجره های فامیلی

تعبیر خواب نوزاد به روایت امام صادق (ع)

 • ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺯﺍﻳﻴﺪ، ﺍﺯﻧﺴﻞ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
 • ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺯﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺮﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ، ﻣﺮﮒ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ نزدیک ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب نوزدا به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، نشانه آن است که او را زندانی خواهند کرد و باید صدقه بدهد.
 • اگر در خواب ببینی نوزادی را سر راه گذاشته‌اند و آنرا برمیداری نشانه آنست که از جائی که امید نداری چیزی به تو می‌رسد.

تعبیر خواب نوزدا به روایت محمدبن سیرین :

 •  تعبیر خواب بچه اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد.د
تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار/دیدن مار در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک/دیدن گنجشک در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا