میانجی‌گری ماکرون برای برداشته شدن تحریم‌های ایران ترامپ را ناراحت کرد

چهارشنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۸ گوناگون
تحریم ایران

تحریم ایران:«دولت ترامپ همچنان با استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزاری برای منزوی کردن و مجازات ایران ادامه می‌دهد و در صورتی که فشار اروپایی‌ها علیه ایران نیز افزایش یابد، انزوا و چالش اقتصادی این کشور عمیقتر خواهد شد اما سوال این است: پس از آن مقامات ایران چه کاری انجام خواهند داد؟» تحریم ایران  توسط آمریکا باعث شده که افرادی از کشور های مختلف برای میانجی گری اقدام کنند.واشنگتن بعد از خروج از توافق هسته‌ای با ایران در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» به تشدید اقدامات علیه تهران پرداخت.

اما  ترامپ از تلاش‌های  ماکرون برای میانجی‌گری با تهران با پیشنهاد برداشته شدن تحریم‌ها علیه این کشور ناراحت شده است.یک منبع آمریکایی گفته است که دولت ترامپ مایل به گفت‌وگو با ایران است اما این مذاکرات نباید مشروط به برداشته شدن یا کاهش تحریم‌ها علیه این کشور باشد.

 

 

یک منبع آمریکایی گفته است که دولت ترامپ مایل به گفت‌وگو با ایران است اما این

مذاکرات نباید مشروط به برداشته شدن یا کاهش تحریم‌ها علیه این کشور باشد.

 

واشنگتن بعد از خروج از توافق هسته‌ای با ایران در راستای سیاستی موسوم به «فشار حداکثری» به تشدید اقدامات علیه تهران پرداخت.

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام یک سال «صبر راهبردی» را در دستور کار قرار داد و به طرف‌های توافق هسته‌ای به ویژه کشورهای اروپایی که وعده جبران خروج آمریکا را می‌دادند مهلت داد به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای عمل کنند.

اما پس از گذشته یک سال از خروج آمریکا کشورهای اروپایی به هیچکدام از وعده‌های خود عمل نکرده و ایران نیز کاهش تعهدات خود بر اساس متن برجام را آغاز کرد.

ایران تا کنون چهار گام در کاهش تعهدات خود در برجام برداشته است و به اعضای برجام اعلام کرده در صورتی که گام ملموسی در عمل به تعهدات برجامی خود برندارند تعهدات خود را باز کاهش خواهدم داد.

 

اخبار روز

یونسکو

یونسکو نام دو ایرانی بزرگ را به فهرست گرامیداشت خود اضافه کرد

دانستنی های جالب درباره گربه ها

دانستنی های جالب درباره ی گربه های

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا