معرفی و بررسی OTRACK در نرم افزار autocad

سه‌شنبه 17 فروردین 1400 آگهی ، فناوری
معرفی و بررسی OTRACK در نرم افزار autocad

OTRACK يكی از امكانات مفيد اتوكد است. براي فعال و غير فعال كردن آن مي توانيد گزینه otrack را در نوار وضعيت و يا كليد F11 را روي صفحه كليد بزنيد. اين حالت موقعي عمل ميكند كه در حال وارد كردنِ نقطه هایی باشيد. فراموش نكنيد براي استفاده از osnap ،otrack نيز بايد فعال باشد.

از otrack وقتي استفاده ميكنيم كه بخواهيم نقطه هایی در امتداد افق و يا در امتداد قائم نسبت به نقطه های دلخواه، تعيين كنيم. مثلاً اگر بخواهيم دايره هایی رسم كنيم و بجاي اينكه مركز آن را در انتهاي يك خط قرار دهيم؛ در امتداد افقيِ آن قرار دهيم.

براي اين منظور osnap را روشن كنيد و مطمئن شويد كه حالت endpoint آن فعال باشد. سپس otrack را روشن كنيد. حال نشانگر ماوس را نزديك نقطه انتهاي خط ببريد تا به آن پرش كند. حال به آرامي نشانگر ماوس را به سمت راست بكشيد. يك مسير نقطه چين، ظاهر مي شود و نشانگر ماوس در امتداد افقیِ انتهای خط حركت ميكند. ( دانلود آموزش اتوکد )

ميتوانيم بجای اينكه امتداد را از يك نقطه بگيريم، امتداد را از دو نقطه بگيريم. به عنوان مثال اگر بخواهيم كه مركز دايره، در امتداد دو گوشه مستطيل ها باشد. بدين منظور، مانند قبل، امتداد نقطه  اول را ميگيريم و تا نزديكی امتداد نقطه دوم حركت ميكنيم. سپس امتداد را رها كرده، به نزديكی نقطه دوم ميرويم تا نشانگر به آنجا برود. حالا با گرفتن امتداد نقطة دوم، به محلي برميگرديم كه امتداد اول را رها كرده بوديم. هر دو امتداد با نقطه چين مشخص ميشوند و اگر اكنون كليك كنيم؛ نقطه تقاطعِ دو امتداد وارد می شود.

با استفاده از اين دستور، به 11 حالت ميتوانيم كمان رسم كنيم كه در اينجا سه حالت پركاربرد آن آورده شده است.

در command : كلمه arc را تايپ كرده، enter را بزنيد و يا از نوار ابزار draw ، كليد arc را بزنيد.

البته اگر اين دستور را از منوي draw | arc انتخاب كنيد؛ بايد حالت رسم كمان را همانجا انتخاب كنيد.

(يعني يكي از 11 حالت را انتخاب كنيد.)

حالت 1

رسم كمان با مشخص كردن سه نقطه از آن : براي رسم كمان در اين حالت، بعد از اجرای دستور، مختصات 3 نقطه را با ماوس يا صفحه كليد وارد کنید. (ترتيب نقطه ها اهميتی ندارد.)

حالت 2

رسم كمان با مشخص كردن مركز كمان و دو نقطه از آن : در اين حالت بعد از اجرای دستور به جای دادن نقطه اول در جواب به دستور

Specify start point of arc or [CEnter]:

حروف ce را تايپ كرده و enter را بزنید . با اين كار به اتوكد می فهمانيد كه به جای دادن نقطه اول می خواهيد مركز کمان را وارد كنيد . حال دستور ديگری ظاهر می شود كه مركز كمان را مي خواهد :

Specify center point of arc:

در جواب به آن ، مختصات مركز کمان را با صفحه كليد و يا با ماوس وارد کنید . سپس دو دستور ديگر ظاهر می شوند كه مختصات دو نقطه كمان را مي خواهند :

Specify start point of arc:

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:

در جواب هر كدام، يك نقطه كمان را وارد كنيد. البته ترتيب وارد كردن نقطه ها مهم است چون نتيجه متفاوت خواهد بود. اتوكد هميشه كمان را در جهت مثبت قطبی رسم مي كند (جهت خلاف حركت عقربه های ساعت ).

حالت 3

رسم كمان با مشخص كردن نقطه شروع و پايان و زاویه شمول آن : در اين حالت نقطه شروع و پايانِ كمان را مشخص کنید و با دادن زاويه شمول ، كمان رسم می شود. منظور از زاويه شمول زاويه مركزی متصل به كمان است.

براي استفاده از اين حالت، بعد از اجرای دستور ، نقطه اول را وارد كنيد. سپس حرف e و سپس كليد enter را بزنيد. حالا نقطه دوم را وارد كنيد. سپس حرف a و سپس كليد enter را بزنيد. اكنون زاويه شمول را نوشته و enter را بزنيد. در اين حالت نيز، ترتيب وارد كردن نقاط اهميت دارد.

هندزفری‌های بی‌سیم و ایربادها

نحوه قرار دادن صحیح هندزفری و هدفون در گوش

تمرین در خانه

تمرین در خانه به جای سالن بدنسازی با کمک جیمیتو

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi