تعبیر خواب کوه/دیدن کوه در خواب

شنبه 22 آذر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه 

رویای کوه نماد کار سخت ، غلبه بر موانع و بالا آمدن از مشاجرات کوچک و روزمره است. برای صعود به کوه تلاش زیادی لازم است و ممکن است در مسیر خود با موانع زیادی روبرو شوید. وقتی به سطح بالاترین سطح می رسید ، در مهارت های جدید آموخته شده در رسیدن به آنجا احساس موفقیت خوبی خواهید داشت.

این در زندگی واقعی شما نیز صادق است وقتی با چالش های سختی روبرو هستید. ممکن است موانع سختی وجود داشته باشد که خیلی زود از بین بروند. بدانید که منابعی برای غلبه بر هر آنچه لازم دارید در اختیار دارید. حتی اگر مجبور شوید مسیر خود را تغییر دهید تا راهی جدید را امتحان کنید.

تعبیر خواب کوه سرسبز

اگر خواب ببینید از کوهی سر سبز بالا می‌روید، نشانه آن است که بزودی به ثروت و مقامی ارجمند دست خواهید یافت.

تعبیر خواب کوه سنگی

اگر خواب ببینید از کوهی سنگی بالا می‌روید موفق نمی‌شوید به قله آن برسی، نشانه آن است که اگر بر ضعف‌های روحی خود غلبه یابید می‌توانید موانع را از جلوی راه خود بر دارید.

 

تعبیر خواب کوه 

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب ایستادن بر قله کوه از نظر بزرگان

تعبیر خواب به روایت امام صادق:

  • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن کوه در خواب بر پنج وجه است:
  • پادشاهی، دلیری، ظفر یافتن، بلندی، رئیسی.
  • اگر ببیند بر کوه نتوانست شدن، دلیل نامرادی است

مطیعی تهرانی:

 اگر دیدید بر قله کوهی ایستاده‌اید به اوج موفقیت می‌رسید که از آن بیشتر نباید انتظار داشته باشید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی سر کوهی قرار داری، در تحت پناه شخص بزرگی قرار می‌گیری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی سر کوه بلندی ایستاده‌ای، مقرب و نزدیک پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

 اگر ببینی روی کوهی نشسته‌ای، آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.
بازدیدکنندگان : ۳۴ نفر
تعبیر خواب سنجاب

تعبیر خواب سنجاب/دیدن سنجاب در خواب

تعبیر خواب گل میخک

13تعبیر خواب میخک /دیدن میخک در خواب

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi