تعبیر خواب سیل وسیلاب / دیدن سیل از نظر بزرگان

سه‌شنبه 11 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب

سیل در رویاها می تواند باعث وحشت و ناامیدی شما در هنگام بیدار شدن از خواب شود زیرا احساس عجیبی به شما دست می دهد. خواب های سیل می تواند به تراژدی هایی که در زندگی شما رخ می دهد مربوط باشد. سیل زمانی اتفاق می افتد که آب نتواند راه خروج مشخصی پیدا کند. نبود این مسیر باعث سرریز شدن حوضچه شد که ناشی از بارندگی بود که حجم آن بیشتر از حد انتظار بود.

وقتی خواب می بینید که در سیل هستید، به این معنی است که در احساسات و خواسته های عمیقی غوطه ور هستید که نمی توانید آنها را کنترل کنید. ممکن است سعی کنید این احساسات و عواطف را از خودتان پنهان کنید

تعبیر خواب مجله خانواده دایان

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر  سیل آب کثیف را ببینید

بر خلاف آب تمیز، رویاهایی که در مورد سیل با آب کثیف هستند معمولاً نشانه نگرانی است. به طور کلی آب گل آلود و گل آلود به معنای نجس و آلوده است. آب کثیف زندگی خوبی به ارمغان نمی آورد و می تواند ناقل بسیاری از بیماری ها باشد، دیگر ویژگی های تصفیه ندارد.

تعبیر شنیدن صدای سیل در خواب

اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست. شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است.

 

تعبیر خواب نجات یافتن از سیل

اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده‌اید و از محلی امن به آن نگاه می‌کنید از گزند حادثه در امان می‌مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می‌شود به شما گزندی وارد نمی‌آید

 

 

تعبیر خواب سیل آرام

به تعبیر یونگ دیدن یک سیل آرام و ملایم در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک مساله خاص نگرانید که به زودی رفع و رجوع می‌شود.

 

 

تعبیر خواب سیلاب

اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می‌کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می‌افتد اما نیک فرجام است. هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر است.

تعبیر خواب لاک پشت | دیدن لاک پشت از نظر بزرگان

 

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل وسیلاب

تعبیر خواب سیل از نظر بزرگان

تعبیر خواب از نظرامام رضا

تعبیر های سیل عبارتند از:

1- دشمنی بزرگ

2- پادشاهی ستمگر

3- لشکر غالب و غلبه‌کننده

4- فتنه و بلا و گرفتاری (دفع بلا و گرفتاری).

 

تعبیر خواب سیل از دید حضرت یوسف

دیدن سیل در خواب دشمن بزرگ است و بلای آسمانی.

اگر از سیل گزند بینی معنی خواب این است که دشمن و یا بلای آسمانی به تو آسیب می زند.

 

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که سیل امده است و قسمیت از شهر شما را نابود کرده است مفهوم این خواب این است که بیمار می شوید و در رابطه با مسائل کاری و شغلی ضرر زیادی می بینید.

این خواب همچنین خبر می دهد که اتفاقاتی در موقع ازدواج شما رخ می دهد و شما را ناراحت می کند.

مفهوم دیگر سیل در خواب این است که به زودی در اثر اتفاقاتی که می افتد نگرانی و اضطراب به طرف زندگی شما سرازیر می شود و شما باید خود را اماده کنید تا این نگرانی تاثیر منفی در زندگی شما نگذارد.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می‌گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست.

هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می‌باشد.

 

تعبیر خواب سیل به روایت جابرمغربی

اگر شخصی در خواب بیند سیل جایی را خراب کرد، به این معنا است که مردم آنجا را از پادشاه سودی رسد

 

منبع:regulardream.com

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا | دریا در خواب شما چه تعبیری دارد

تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت | دیدن لاک پشت از نظر بزرگان

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا