هفت چاکرا/هر آنچه که باید درباره چاکرا‌های بدنتان بدانید!

یکشنبه 8 خرداد 1401 موفقیت ، گوناگون
هفت چاکرا

چاکرا یا هفت چاکرا از ریشه سانسکریت است که با پیشرفت دانش و بررسی های پزشکی صورت گرفته است.چاکرا در جهت درمان روح و جسم مورد استفاده قرار می گیرد

اگر همیشه احساس خستگی و بی حال هستید، حال و حوصله نداری و زود جوش و زود عصبانی می شوی، احتمالا  در چاکراهای شما اختلالی وجود دارد  وچاکراهای شما متعادل نیستندچاکراها همیشه در حال چرخش هستند و انرژی مثبت یا منفی را وارد و خارج می کنند. مثبت و منفی انرژی، بسته به فعالیت های فکری و عملی خود انسان ها می شود. خود چاکراها پاک و نورانی هستند.

 

چاکرا یا هفت چاکرا

چاکرا یا هفت چاکرا

چاکرا چیست؟

در زبان سانسکریت ، کلمه “chakra” به معنای “دیسک” یا “چرخ” است و به مراکز انرژی در بدن شما اشاره دارد. چاکراها شامل مراکز هفتگانه انرژی میباشد.

هفت چاکرای اصلی وجود دارد که در امتداد ستون فقرات شما قرار دارند. آنها از ریشه یا پایه ستون فقرات شما شروع می شوند و تا تاج سر گسترش می یابند.چاکراها در واقع رابط بین روح وجسم است

چاکراها مدام در حال چرخش هستند و به عنوان نیروی حیات از آن یاد میشود که ازمیان شبکه مجرای باریکی به نام نادی در کل بدن انسان جریان دارند

در کالبد انسان در حدود ۷۲۰۰۰ نادی وجود دارد که چاکراهای بر روی  نادی اصلی قرار دارد و در ستون فقرات امتداد دارد

بدن انسان شامل انرژی مثبت و انرژی منفی است. انرژی مثبت در سمت راست بدن و انرژی منفی در سمت چپ بدن قرار دارد

چاکرا یا هفت چاکرا

چاکرا یا هفت چاکرا

چاکراهای اصلی به ترتیب شامل:

۷ چاکرای اصلی در بدن وجود دارند و هر چاکرا ارگان هایی را کنترل می کنند.هفت چاکرای اصلی (در سانسکریت) که از پایه ستون فقرات شروع شده و تا تاج سر حرکت می کنند به شرح زیر است:در ادامه همرا مجله خانواده دایان باشید تا شما را با این چاکراها آشنا کنیم

چاکرای مولادهارا
چاکرای سوادیشتانا
چاکرای مانیپورا
چاکرای آناهاتا
چاکرای ویشودا
چاکرای آجنا
چاکرای ساهاسرارا

1-چاکرای ویشودا (چاکرای گلو)

چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر یا ساهاسرارا که در قسمت میانی بالای سر قرار دارد.

در ناحیه: در وسط سر و مغز تاج سرقرار دارد.

علائم چاکرای ساهاسرارا مسدود شده شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

فقدان شهود
احساس عدم ارتباط
انزوا
خودخواهی
سردرد
ترس از مرگ / مردن
عدم تعادل / هماهنگی
مشکل با حافظه

راه‌های باز کردن چاکرای ساهاسرارا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

خوردن غذاهای طبیعی سفید و بنفش
پوشیدن رنگ های بنفش و/یا سفید یا قرار دادن این رنگ ها در اطراف خانه
مراقبه روی چاکرای تاج
به طور کلی بیشتر مدیتیشن کنید
شعار “OM”
گذراندن زمان بیشتر در طبیعت
انجام ژست‌های یوگا برای چاکرای تاج (مانند سر و جسد)
تاکید بر اینکه فرد چیزی فراتر از بدن است
تأیید می کند که انرژی برای همیشه زنده است

 

چاکرای تاج

چاکرای تاج

2-آجنا چاکرا (چاکرای چشم سوم):

چاکرای پیشانی یا چشم سوم -آجنا دید بیرونی و درونی ماورا– است.

در ناحیه: بین دو ابروان، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی و جلوی سر

علائم چاکرای آجنا مسدود شده شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

فقدان شهود
ناتوانی در تمرکز
اعتقاد به این که آنچه که شخص به صورت فیزیکی می بیند، تمام چیزی است که وجود دارد
ارتباط ذهن، جسم و روح را قطع کنید
اضطراب/ترس از ناشناخته
عدم تأمل در خود
احساس اینکه افکار “ابری” هستند
ناتوانی در حضور
فراوانی خیال پردازی
سردرد
درد در چشم، مشکلات چشمی
درد/ مشکلات سینوسی

راه های باز کردن چاکرای آجنا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

خوردن غذاهای طبیعی نیل
پوشیدن رنگ نیلی یا قرار دادن این رنگ در اطراف خانه
مراقبه روی چاکرای چشم سوم و تصور باز شدن این چشم
مراقبه روی شعله (مثل یک آتش کوچک یا یک شمع)
انجام ژست های یوگا چاکرای قلب (مانند ژست ماهی، گربه/گاو، ژست شتر و حالت ذوب قلب)
شعار “KSHAM” و/یا “OM”
تمرین تنفس متناوب از سوراخ بینی (نادی شدانا پرانایاما)
گذراندن زمان در طبیعت
به طور کلی بیشتر مدیتیشن کنید

 

-چاکرای چشم سوم

-چاکرای چشم سوم

3-چاکرای ویشودا (چاکرای گلو):

چاکرای گلو یا حلق -ویهودها که روی حلق قرار گرفته‌است. این چاکرا با توانایی ما در برقراری ارتباط کلامی ارتباط دارد.

در ناحیه: پائین و پشت مهره گردن، بین گودی گلو و حنجره

نشانه های چاکرای ویشودا مسدود شده شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

گلو درد / گردن درد
مشکلات شنوایی
سندرم گیجگاهی فکی (TMJ).
مشکلات حنجره و تیروئید
احساس اینکه آدم نمی تواند حرفش را بزند
عدم تمایل به استفاده از صدای خود یا به اشتراک گذاشتن نظرات خود

راه‌های باز کردن چاکرای ویشودا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

خوردن غذاهای آبی طبیعی
پوشیدن رنگ آبی یا قرار دادن این رنگ در اطراف خانه
مراقبه روی چاکرای گلو
انجام ژست های یوگا چاکرای گلو (مانند ژست گاوآهن، ایستادن روی شانه و حالت ماهی)
شعار “HAM”
خواندن مانترا به طور کلی
تمرین نفس شیر (سیمها پرانایاما)
تاکید بر اینکه صدای فرد مهم است و همه صداها مهم هستند

 

چاکرای گلو

چاکرای گلو

4-چاکرای آناهاتا (چاکرای قلب):

چاکرای قلب یا عشق الهی -آنا هاتا که در وسط جناغ سینه و بالای قلب قرار دارد. .

در ناحیه: در پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلب

علائم مسدود شدن چاکرای آناهاتا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

عدم دلسوزی
عدم تمایل به رها کردن روابط گذشته
نگه داشتن کینه ها
عدم تعهد
مشکل در حفظ روابط
بستن قلب / اجازه ندادن مردم به داخل
عدم عشق به همه
اضطراب، استرس
تنهایی

راه های باز کردن چاکرای آناهاتا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

خوردن غذاهای سبز طبیعی
پوشیدن رنگ سبز یا قرار دادن این رنگ در اطراف خانه
مدیتیشن روی چاکرای قلب
انجام ژست های یوگا چاکرای قلب (مانند ژست ماهی، گربه/گاو، ژست شتر و حالت ذوب قلب)
شعار “YAM”
گذراندن زمان در طبیعت
تأیید عشق به خود و همه موجودات زنده
تاکید بر اینکه شخص قلب باز دارد

 

چاکرای قلب

چاکرای قلب

5-چاکرای مانیپورا (چاکرا شبکه خورشیدی):

چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده -مانی پورات. این چاکرا بالاتر از ناف قرار گرفته‌است

در ناحیه: در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف، پشت شکم

علائم چاکرای مانیپورا مسدود شده شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

اضطراب
درد معده
احساس ناتوانی
احساس قربانی بودن
عدم اعتقاد به خود
سپردن قدرت خود به دیگران
مشکلات کبد، پانکراس و معده
پرخاشگری
خودخواهی

راه های باز کردن چاکرای مانیپورا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

خوردن غذاهای زرد طبیعی
پوشیدن رنگ زرد یا قرار دادن این رنگ در اطراف خانه
مراقبه روی چاکرای شبکه خورشیدی
انجام ژست‌های یوگا چاکرای دوم (معمولاً حالت‌های باز کردن باسن)
شعار “RAM”
تصدیق که یکی کافی است
نوشتن آنچه که شخص را خاص می کند
انجام تمرینات یوگا برای این چاکرا با تمرکز بر آتش درون یا شکم (مانند سلام خورشید، ژست قایق، ژست کمان و ژست کبرا)
تمرین نفس دم (بهستریکا پرانایاما) یا تمرین “نفس آتش” (کاپالااباتی پرانایاما)

 

چاکرای خورشیدی

چاکرای خورشیدی

6. چاکرای سوادیشتانا (چاکرای خاجی):

چاکرای خاجی یا مرکز کلیه -سواد هیستانا در قسمت پایین شکم قرار گرفته‌است.

در ناحیه: انتهای ستون فقرات ۱ تا ۱۲ اینچ زیر استخوان خاجی

نشانه های چاکرای مسدود شده سوادیشتانا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

انسدادهای خلاقانه
احساس گناه
مسمومیت در روابط
اعتقاد به اینکه آدم لیاقت عشق را ندارد
باور به اینکه دیگران اهمیتی نمی دهند
بلوک در انگیزه
فقدان میل جنسی
ناامنی
فقدان احساس
تمایلات جنسی ناسالم
نیاز به کنترل همه چیز
اعتیاد / وابستگی
مشکلات مثانه
مشکلات کلیوی

راه‌های باز کردن چاکرای سوادیشتانا شامل موارد زیر است، اما به موارد زیر محدود نمی‌شود:

خوردن غذاهای نارنجی طبیعی
پوشیدن رنگ نارنجی یا قرار دادن این رنگ در اطراف خانه
مراقبه روی چاکرای خاجی
انجام ژست‌های یوگا چاکرای دوم (معمولاً حالت‌های باز کردن باسن)
شعار “VAM”
جملات تاکیدی مبنی بر اینکه فرد مستحق عشق است
تمرین جنسی/روابط سالم
استفاده از خلاقیت تا حد امکان

چاکرای خاجی

چاکرای خاجی

7-چاکرای ریشه:

چاکرای تکیه گاه (چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات،  محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی است.

در ناحیه: بین مقعد و دستگاه تناسلی (نشیمنگاه)

نشانه های چاکرای مولادهارا مسدود شده شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

ترس، وحشت
بیش از حد فکر کردن
افسردگی، اضطراب
خوابهای بد
قطع ارتباط عاطفی
خشم
عدم اعتماد
تنبلی
عدم اعتماد به نفس

راه‌های باز کردن چاکرای مولادهارا شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نیست:

خوردن غذاهای قرمز طبیعی
پوشیدن رنگ قرمز یا قرار دادن این رنگ در اطراف خانه
مراقبه روی چاکرای ریشه
مدیتیشن های زمینه سازی
انجام ژست های یوگای زمینی (مانند اسکات، ژست کودک و تا زدن رو به جلو ایستادن)
شعار “LAM”
راه رفتن با پای برهنه برای ترویج زمین خوردن
ارتباط بیشتر با خانواده و مواجهه با گذشته در صورت نیاز

چاکرای ریشه

چاکرای ریشه

کلام آخر:

عصبانیت،  خود خوری، حسادت و رنجش صدمه شدیدی به چاکراها می زنند و باعث بسته شدن چاکرا ها میشود. برای برقراری مجدد با چاکراها باید فورا هر نوع احساس بد ونا خوشایند خود را شناسایی وهرنوع انرژی منفی را رها کرده تا چاکراها دوبار متعادل شوند

برای عملکرد در بهترین حالت ، چاکراها باید باز یا متعادل بمانند. اگر مسدود شوند ، ممکن است علائم جسمی یا عاطفی مربوط به یک چاکرای خاص را تجربه کنید.

چگونه می توانید یک چاکرا را رفع انسداد کنید؟

-حالت های یوگا

-روشهای تنفس برای تشویق جریان انرژی

-مراقبه برای ایجاد شفافیت ذهن

چاکرا یا هفت چاکرا

چاکرا یا هفت چاکرا

 

علت های دزدی کودکان

7علت دزدی کودکان/چرا بچه ها دزدی می کنند

افراد فوق‌العاده موفق

13 راز برای افراد فوق‌العاده موفق

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا