بافتنی / نحوه بافت بلوز آستین کوتاه دخترونه

چهارشنبه 12 آبان 1400 دسته‌بندی نشده
بافتنی

بافتنی:در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا سارافون زنانه همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و نحوه بافت ۳ مدل بسیار زیبا شال سه گوش  و مدل بافت پلیور مردانه و بافت سرهمی نوزادی زیبا را آموزش دادیم را ببینید.

وسایل مورد نیاز :

۲ کلاف ۱۰۰ گرمی _ میل شماره ی ۳/۵ الی ۴ _ مواد تزئینی به مقدار لازم

 

بافتنی

بافتنی

شروع بافت

با ۷۰ دانه از آستین شروع کنید .

 

رج اول : ۵ دانه زیر ، دوتا یکی یک ژته باز ، یک دانه زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ۱۳ دانه از زیر ، دوتا یکی و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

نکته:رج دوم و تمام رجهای زوج دانه از رو بافته می شود .

رج ســوم : ۳ دانه از زیر ، دوتا یکی یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۲ دانه از زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، ۱۱ دانه از زیر ، دوتا یکی و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج پنجـم : یک دانه از زیر ، دوتا یکی یک ژته باز ، ۳ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۳ دانه از زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، ۹ دانه از زیر ، دوتا یکی و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج هفتم : دوتا یکی یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک دانه از زیر ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک دانـه از زیـر ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکـی ، ۷ دانه از زیر ، دوتا یکی ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج نهـم : [ یـک ژته ، ۳ دانـه از زیر ، یک ژته ، یک دانه از زیـر ، یک ژته باز ، ۳ دانـه از زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، ۴ دانه از زیر ، دوتا یکی و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج یازدهم : [ یک ژته ، ۵ دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۳ تا یکی ، یک ژته باز ، ۵ دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۳ تا یکی ، یک ژته ، ۵ دانه از زیر ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، ۳ دانه از زیر ، دوتا یکی و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج سیزدهم : [ یک ژته ، ۷ دانه از زیر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژته باز ، ۷ دانـه از زیـر ، یک ژته باز ، یک دانه از زیر ، یک ژتـه باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج پانزدهــم : یک ژته ، دوتا یکی [ ۱۷ دانـه از زیر ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج هفدهـم : یک ژته ، دوتا یکی [ ۱۵ دانـه از زیر ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکـی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکـی ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج نوزدهم : یک ژته [ دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، ۱۳ دانه از زیر ، دوتا یکی ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج بیست و یکم : یک ژته دوتا یکی ، یک ژته بـاز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، ۱۱ دانه از زیر ، دوتا یکی ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

رج بیست و سوم : یک ژته ، دوتا یکی ، یک ژته باز [ دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، ۹ دانه از زیر ، دوتا یکی ، یک ژته باز و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . ج بیست و پنجم : یک ژته باز ، دوتا یکی یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ، یک ژته باز ، دوتا یکی ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید .

از این قسمت به بعد تکرار می کنیم تا لوزی ما به سـه تا یکی برسد بعد از آن چهـار رج ابری بافته ، در رج پنجـم ۲ دانه از زیر و یک ژته باز میبافیم تا دانههای ما زیاد شود . رج بعدی تا ۱۴ رج ؛ یک ژته باز ، دو تا یکی را ادامه می دهیم . رج بعـدی ۴ رج ابری بافته و سپس ۲ دانه از زیر ، یک ژتـه باز تا آخر تکرار می کنیـم . در ادامه از ردیف اول تکرار می کنیـم ولی با این تفاوت که تعداد لوزی بیشتر می شود .

بعد از لوزیها ۴ رج ابرای بافته و بافت را تمام می کنیم . برای پایین لباس ۱۱۰ دانه سر انداخته و کشباف پیچ میبافیم . ۸ سانتیمتر بدون کم و زیاد کردن میبافیم و سپس در هر ردیف یک دانه از اول و یک دانه از آخر کم می کنیم تا دانهها به ۳ دانه برسـد و ۳ تا یکی می کنیم و به دو طرف وصل می کنیم .

بافتنی/ نحوه ی بافت سارافون زنانه

اصطلاحات بافتنی/ بافت انواع مدل های پیچ

بافتنی/ بافت کت زیبا زنانه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا