بافتنی/بافت سرهمی نوزادی زیبا

شنبه 17 مهر 1400 دسته‌بندی نشده
بافت سرهمی نوزادی

نحوه بافت سرهمی نوزادی، مدل پیچ گیس باف

سلام دوستان امروز میخواهم بافت یه سرهمی نوزادی زیبا به شما آموزش بدم. که مناسب بچه های ۳ تا ۶ ماه است.

با شروع فصل پائیز وزمستان استقبال خانمها به بافتنی بیشتر از فصلهای دیگر هست .پس همرا سایت مجله دایان باشید تا نحوه بافت زیبای این سرهمی را به شما آموزش بدهم

نکته ۱:

اندازه های گفته شده در این مقاله با کاموا با ضخامت معمولی برای برای نوزاد 3 تا 6 ماهه است. در صورتی که برای 6 ماه بالاتر می خواهید ببافید حتما اندازه های بچه را بگیرید

لوازم مورد نیاز

4 کلاف کاموای 100 گرمی مخصوص بچه(کاموای نرم و لطیف نوزادی تهیه کنید که پرز نداشته باشد. )

میل متناسب با کاموا

دکمه

 

مرحله اول بافت سرهمی نوزادی : بافت پاچه

 

ابتد ما از بافت پاچه شلوار  شروع به بافت می کنیم. اول  یک پاچه را می بافیم.

اندازه دور مچ پا دانه سر اندازید و کشباف ببافید.

که من 45 دانه برای ساق پا سر انداختم و مدل دلخواه را ببافید.می توانید از کشباف یکی یا دو تایی استفاده کنید یا رکن ببافید.

 

نکته۲ :

اگر می خواهید لبه پایین سرهمی را به بالا برگردانید، کشباف را پهن تر ببافید. مثلا حدود 5تا 7 سانت کافیست.

بعد از آخرین رج کشباف شروع به بافت رکن می کنیم. در بافت رکن همه دانه‌ها در همه رج‌ها از زیر یا از رو بافته می شوند.

در اولین رج رکن 5 دانه اضافه می کنیم تا تعداد دانه‌ها 50 شود. 45 دانه داشتیم، می توانید هر 7 یا 8 دانه یک ژته بزنید.

نکته۳ :

حتما  رج بعد ژته را پیچ دار ببافید تا سوراخ نیفتد.

اگر می خواهید جلوی لباس مدل پیچ ببافید، به روش زیر عمل کنید:مدل پیچ سلیقه ای است. می توانید هر مدل  دوست داری انجام دهید

چون پاچه شلوار تا می شود، تعداد دانه‌ها را نصف کنید. در اینجا 25 دانه می شود.

تقسیم بندی پیچ را گونه ای انجام دهید که طرح پیچ وسط نیمه جلویی پاچه باشد.

برای پیچ گیس‌باف 4 تایی 12 دانه در نظر می گیریم. 13 دانه باقیمانده که 7 دانه را یک طرف پیچ و 6 دانه را طرف دیگر در نظر بگیرید.

بنابراین در کل بافت به این صورت می شود،31 دانه ( 25 + 6 ) دانه قبل از پیچ را رکن ببافید، 12 دانه پیچ و 7 دانه هم رکن.

حدود 18 سانت (با محاسبه کشباف) تا رسیدن به فاق، بافت را ادامه دهید.

اگر کشباف را تا می کنید، در حالت تا شده 18 سانت شود.

در طول بافت 2 بار یک دانه طرف راست و یک دانه طرف چپ اضافه کنید. می توانید 5 سانت یکبار دانه اضافه کنید.

در پایان تعداد دانه‌ها 54 می شود. پاچه دیگر را هم به همین شکل ببافید.

 

مرحله دوم بافت  سرهمی نوزادی : اتصال پاچه‌ها

در این مرحله برای روی هم گرد سجاف جلو 6 یا 7 دانه در طرفین بافت در نظر می گیریم و 6 یا 7 دانه هم برای خشتک پشت سرهمی.

ابتدا 6 دانه روی میل انداخته بعد پاچه اول بافته می شود.

مجددا 6 دانه روی میل انداخته و سپس پاچه دوم و در نهایت هم 6 دانه سر انداخته می شود.

تعداد دانه‌های روی میل 126 می شود.

نکته۴ :

از 6 دانه سجافها، 3 دانه هر کدام روی هم قرار می گیرد و 6 دانه برای خشتک جلو می ماند.

بافت رکن و پیچ را حدود 18 سانت ادامه دهید تا به زیر حلقه برسید، فقط جادکمه های سجاف جلو را فراموش نکنید.

برای ایجاد جادکمه 3 دانه سجاف جلو را که بافتید، یک ژته زده و دو تا یکی کنید و بافت رج را ادامه دهید.

در رج بعد حتما ژته را بدون پیچ ببافید تا سوراخ بیفتد.

فواصل بین جا دکمه ها هم سلیقه ای است اما فواصل را زیاد نگیرید.

حدود 5 الی 7 سانت کافیست.

 

 بافت سرهمی نوزادی

بافت سرهمی نوزادی

مرحله سوم : بافت حلقه آستین و یقه

 

با توجه به اینکه از هر طرف 3 دانه برای روی هم گرد است. بنابراین 122 دانه برای جلو و پشت داریم.

تقسیم بر 4 می کنیم ، نصف را برای پشت و یک چهارم را برای جلوها در نظر می گیریم.

در اینجا 122 تقسیم بر 4 می شود 30.5.

31 دانه + 3 دانه سجاف را برای هر جلو نگه می داریم که می شود 34 دانه.

60 دانه هم برای پشت در نظر می گیریم.

از این رج جلوها و پشت حداگانه بافته می شوند.

34 دانه جلو که بافته شد. 2 دانه برای حلقه آستین کور کرده و دانه های جلو را به نخ بکشید.

60 دانه پشت را بافته و مجددا 2 دانه کور کنید و دانه های پشت را هم به  نخ بکشید.

سپس 34 دانه باقیمانده را ببافید و بافت را ادامه دهید تا حلقه 8 سانت شود.

حالا گودی یقه جلو را ببافید.

از طرف سجاف 4 دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

3 دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

2 دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

1 دانه کور کنید. رج بعد را ببافید.

دانه های باقیمانده را کور کنید. سرشانه لباس است.

جلو دیگر را هم به همین ترتیب ببافید.

نکته۵:

می توانید گودی یقه ندهید.

راسته تا پایان ببافید و فقط دانه های شانه را کور کنید. دانه های یقه برای بافت کلاه به نخ باشد.

اما اگر بدون کلاه می خواهید گودی یقه بدهید.

در پایان هم دانه گرفته و چند سانت کشباف برای یقه ببافید

نوبت بافت پشت است.

بافت را یک سانت مانده به اینکه حلقه اندازه جلو شود ادامه دهید.

به تعداد دانه های سرشانه جلو، از طرفین پشت دانه بشمارید، دانه های باقیمانده یقه پشت است.

دانه های پشت را به نخ بگیرید و سرشانه‌ها را جداگانه بافته و کور کنید.

سرشانه های پشت و جلو را به هم بدوزید.

 

مرحله چهارم بافت سرهمی نوزادی : بافت آستین

 

برای بافت آستین از مچی، 40 دانه سر انداخته و به مانند کشباف پاچه ببافید.

رج بعد 8 دانه به فواصل مساوی اضافه کنید تا تعداد دانه‌ها 48 شود.

13 الی 15 سانت ببافید.

در طی این رج‌ها دانه اضافه کنید تا نصف پهنای بالای آستین به اندازه ارتفاع حلقه شود.

دانه‌ها را کور کنید. درز آستین را دوخته و به حلقه وصل کنید.

می توانید از حلقه دانه گرفته و آستین‌ها را ببافید.

 

 بافت سرهمی نوزادی

بافت سرهمی نوزادی

مرحله پنجم : بافت کلاه

برای بافت کلاه دانه‌های یکی از جلوها را به میل بگیرید، سپس دانه های پشت و دانه های جلو دیگر.

تعداد دانه‌ها حدود 60 الی 66 دانه شود. اگر کمتر است رج اول، تعدادی دانه به فواصل مساوی اضافه کنید.

بافت را 16 الی 18 سانت ادامه دهید. سپس دانه‌ها را کور کرده و درز بالای کلاه را بدوزید.

لبه کلاه مانند تصویر زیر تا می شود.

درز پاچه‌ها و خشتک را بدوزید.

دکمه‌ها را دوخته و در صورت تمایل به بالای کلاه منگوله وصل کنید.

 

گوش مدل خرسی

حدود ۱۲ تا ۱۵ سانت دانه سراندازید، این بستگی به سایز سرهمی دارد.

۴ سانت رکن ببافید.

در هر رج تا بالای بافت هر دو تا دانه را یکی کنید تا بافت جمع شود.

دو تا دیواره بافت بدوزید مثل یک کاسه گود می‌شود.

به عنوان گوش بالای کلاه بدوزید.

 

آموزش بافت پیچ گیس‌باف

برای پیچ گیس بافت باید سه دسته دانه در نظر گرفت مثلا 3 دسته چهارتایی.

5 رج از زیر ببافید. رج ششم دسته چهارتایی اول را از روی 4 تایی وسط رد کنید.

یعنی 4 تایی وسط را ببافید بعد 4 تایی اول و در پایان 4 تایی سوم.

5 رج ببافید. رج ششم دسته چهارتایی سوم را از روی دسته چهارتایی وسط رد کنید.

4تایی اول را ببافید. بعد چهارتایی آخر و بعد چهارتایی وسط.

5 رج بافته و دوباره بافت را تکرار کنید.

 

بافتنی/ بافت 2 مدل زیبا کت زنانه و مردانه

بافتنی

بافتنی / نحوه ی بافت 2 مدل ژاکت دخترانه ی بلند

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا