بافتنی/ بافت کت زیبا زنانه

شنبه 8 آبان 1400 دسته‌بندی نشده
IMG ۲۰۲۱۱۰۲۹ ۲۳۴۵۰۰ 1 scaled

بافت کت زیبا زنانه

بافتنی:در این بخش مجله دایان با بافت بسیار زیبا کت زیبا زنانه همراه باشید در بخش های قبلی نحوه بافت ژاکت دخترانه و ژاکت پسرانه و نحوه بافت ۳ مدل بسیار زیبا شال سه گوش  و مدل بافت پلیور مردانه و بافت سرهمی نوزادی زیبا را آموزش دادیم را ببینید.

وسایل مورد نیاز :

کاموای متوسط 7 کلاف 100 گرمی _ میل شماره 6 الی 7

IMG ۲۰۲۱۱۰۲۹ ۲۳۴۶۰۲ scaled

بافت پشت لباس :

ابتدا ۷۰ دانه انداخته و حدود ۳ سانتیمتر کشباف معمولی یکی زیر و یکی رو ببافید .

 

ردیف اول – ۱ دانه از زیر ، دو تا یکی ، ۶ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، ۱ ژته باز ، [ ۷ دانه از زیر سـه تا یکی ( سـه دانه را با هم از زیر ببافید ) ، ۷ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، یک ژته باز ]و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا ۱۰ دانـه مانده به آخر ۵ دانه از زیر ، دو تا یکی و بقیه دانه ها را از زیر ببافید

ردیف دوم – همه د انه ها از رو بافته می شود و ژته های باز بصورت باز بافته می شود .

ردیف سوم – ۲ دانه از زیر ، دو تا یکی از زیر ، ۵ دانه از زیر ، ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، یک ژته باز ، [ ۶ دانه از زیر ، سه تا یکی ۶ دانه از زیر ، ۱ ژته ه سه دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا ۱۱ دانـه مانده به آخر ، ۴ دانه از زیـر ، دو تا یکی و بقیه دانه ها را از زیر ببافید .

نکته – ردیف های زوج تکرار رج دوم می باشند .

ردیف پنجم – ۲ دانه از زیر ، دو تا یکی از زیر ، ۴ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، یک ژته باز [ ۵ دانه از زیر ، سه تا یکی ۵ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، پنج دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشـه تکرار کنیـد . تا ۱۲ دانه مانده به آخر ۳ دانه از زیر ، دو تا یکی و بقیه دانه ها را از زیر ببافید

ردیـف هـفتـم –۲ دانه از زیر ، دو تا یکی ، ۳ دانـه از زیر ، ۱ ژته باز یکی زیر ، یک ژته باز [ ۴ دانه از زیر ، سه تا یکی ۴ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، هفت دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا ۱۳ دانـه مانده به آخر ۲ دانه از زیر ، دو تـا یکی و بقیه دانه ها را ا . ، از زیر ببافید .

 

IMG ۲۰۲۱۱۰۲۹ ۲۳۴۷۲۰

 

ردیف نهم – ۲ دانه از زیر ، دو تا یکی ، ۲ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، یک ژته باز [ ۳ دانه از زیر ، سـه تا یکی ۳ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، ۹ دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا ۱۴ دانـه مانده به آخر یک دانه از زیر ، دو تا یکی و بقیه دانه ها را از زیر ببافید .

رديـف يازدهـم – ۲ دانه از زیر ، دو تا یکـی ، ۱ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، یک ژته باز [ ۲ دانه از زیر ، سه تا یکی ۲ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، ۱۱ دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا ۱۵ دانه مانده به آخر ، یک ژته و بقیه دانه ها را از زیر ببافید .

ردیف سیزدهم – ۲ دانه از زیر ، دو تا یکی ، ۱ ژته باز ، یکی زیر ، یک ژته باز [ ۱ دانه از زیر ، سه تا یکی ۱ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، ۱۳ دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا ۱۴ دانه مانده به آخر یک ژته باز و بقیه دانه ها را از زیر ببافید .

ردیف پازدهم – ۲ دانه از زیر ، دو تا یکی ، یک ژته باز [ سه تا یکی ، ژته باز ، ۱۵ دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید . تا دانه مانده به آخر یک ژته باز و بقیه دانه ها را از زیر ببافید .

ردیـف هفدهم – ۱ از زیر ، ۱ ژتـه دانه از زیر ، یک ژته باز [ ۲ دانه از زیر ، سه تا یکی ۲ دانه از زیر ، ۱ ژته باز ، ۱۱ دانه از زیر ، یک ژته باز ] و از مطلب داخل کروشه تکرار کنید تا ۱۵ دانه مانده به آخر یک ژته باز و بقیه دانه ها را از زیر ببافید .

بافت را به این ترتیب ادامه دهید تا به زیر حلقه پشـت برسید .

ابتدا ۳ دانـه و ۲ دانه و ۱ دانه از هـر طرف کم کنید . بافت گل را با توجه به کم کردن ، تنظیم کنید . ۲۲ سانتیمتر بلندی ببافید و یقه پشت را پیدا کنید .

 

IMG ۲۰۲۱۱۰۲۹ ۲۳۴۵۰۰ 1 scaled

بافت جلوی لباس :

هر قسمت ۴۰ دانه سر بیاندازید بعد از کشباف طرح برگ را مانند پشت کار پیدا کنید .

برای زیر حلقه جلوی لباس: یک دانه بیشتر از پشت کم کنید ( یعنی ۷ دانه ) و یقه را از کارور ( ۲/۳ حلقه در ۱۵ سانتیمتر از حلقه ) شروع کنید ابتدا ۳ دانه کور کنید و سپس دانه و ۱۱ تا دانه های سرشانه پشت و جلو یکی شود .

برای دور یقه و سـجاف کت: دورتادور دانه گرفته و کشـباف معمولی ببافید و جا دگمه نیز بگذارید .

بافت آستین ها

اندازه دور مچ دانه گرفته ابتدا ۳ سانت کشباف ببافید ۲ دانه اضافه کنید یکی به اول میل و یکی به آخر میل ، هر ۶ ج یک بار ۲ دانه اضافه کنید یکی به اول میل و یکی به آخر میل ، تا آرنج اضافه کنید و از آرنج به بعد هر ۴ ج یکبار ۲ دانه اضافه کنید مدل لباس را مانند پشت لباس تنظیم کنید و مدل آن را ببافید بلندی آستین باید ۴۰ الی ۴۵ سانتیمتر باشد . برای بافت حلقه آستین ابتدا ۳ دانه از هر طرف و سپس در هر رج دو دانه یکی از اول و یکی از آخر میل کم می کنیم ( یعنی در هر رفت و برگشت ۴ دانه کم شود ) دانه به ۹ الی ۱۲ دانه که رسید همه را یکجا کور کرده و به لباس وصل کنید .

 

بافتنی

بافتنی / نحوه بافت بلوز آستین کوتاه دخترونه

بافتنی

بافتنی / مدل بافت کلاه _ کیف _ پاپوش زنانه

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا