فال روزانه/ فال نوستراداموس پنجشنبه ١٠ مهر ١٣٩٩

پنج‌شنبه 10 مهر 1399 طالع بینی
فال نوستراداموس 

فال نوستراداموس

اين فال بر اساس پيش بينی های نوستراداموس پيش گوی بزرگ تاریخ می باشد

 

فروردین
به راهتان ادامه بدهید و تسلیم نشوید و به حرفهای بی اساس دیگران اهمیت ندهید و بدانید راهتان درست است و موفق میشوید.

 

ارديبهشت
اتفاقاتی پیش می آید که شما را آرزوها و خواسته هایتان میرساند و باعث رشد و پیشرفت شما خواهد شد و شما را سرزنده میسازد.

 

خرداد
بزودی به اهدافتان میرسید و سود و نفع زیادی به دستتان میرسد و خوشحال میشوید و احتیاط کنید تا پول و سرمایه تان را از دست ندهید.

 

تیر
اتفاقاتی افتاده و بهتر است خودتان را نگران و آشفته نکنید و بدانید این موضوع که انقدر فکرتان را درگیر کرده است بزودی و به راحتی حل میشود.

 

مرداد
یکی از اطرافیانتان از دنیا میرود و این مسئله شما را غمگین و ناراحت کرده است و باعث آشفتگی و افسردگی شما میشود.

 

شهریور
خونسردیتان را حفظ کنید و با نگرانی های بی مورد زندگی را برای خودتان سخت نکنید و بدانید که روحیه تان از بین میرود و به مشکل برخواهید خورد

 

مهر
بزودی دوستان و یا عشقتان شما را شگفت زده خواهند کرد و شما بسیار شاد و خوشحال میشوید،بدانید که روزهای بسیار خوبی در انتظارتان است.

 

آبان
کسی به دنبال آسیب زدن به شماست و بدر سر دارد که با غیبت کردن و پشت سرتان حرف زدن دیگران را از شما دور کند اما آرام باشید چرا که او به هدفش نمیرسد.

 

آذر
به خواسته ها و آرزوهایتان خواهید رسید و بدانید به موفقیت و سود و نفع خوبی خواهید رسید،پس شکرگزار خداوند باشید.

 

دی
خودتان را کنترل کنید و بدانید که بزودی اتفاقاتی می افتد که شما را ناراحت خواهد کرد ولی بدانید که عصبانیت شما برایتان دردسر ساز خواهد شد.

 

بهمن
نگران نباشید و بدانید تمام مشکلات و سختیهایتان با کمی فکر و تأمل میتوانید آنها را حل کنید پس آرام و خونسرد باشید.

 

اسفند
یکی از نزدیکانتان از شما کمک میخواهد و شما میتوانید به خوبی به او کمک کنید پس غافل نشوید و خیلی زود به او کمک کنید.

فال نوستراداموس 

فال روزانه/فال نوستراداموس شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹

فال نوستراداموس 

فال روزانه/فال نوستراداموس سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi