فال نوستراداموس چهارشنبه 24 مرداد 1397

چهارشنبه 24 مرداد 1397 طالع بینی
فال نوستراداموس امروز

 

? اين فال بر اساس پيش بينی های نوستراداموس پيش گوی بزرگ تاریخ
می باشد ?

?تاریخ : چهارشنبه 24 مرداد 1397

?‍? ?‍?

??فروردین??

خبر های به گوشتان می رسدکه باعث ناراحتی شما میشود در بین اقوام و آشنایانتان درگیری به وجود می آید که شمارا عصبی و ناراحت میکند سعی کنید به اعصاب خود مسلط باشید و خودتان را کنترل کنید..

??اردیبهشت??

شما اخلاق و رفتار شایسته ای دارید به زودی به هدف هایتان خواهید رسیدو در زندگیتان به موفقیت و پیروزی می‌رسید سعی کنید اخلاق و رفتارتان را تغییر ندهید تا همیشه موفق باشید..

??خرداد??

بزودی رابطه‌تان با شخص احساسی تان به هم میخورد سعی کنید حواستان راجمع کنید باکسی به اندازه جنبه اش شوخی نکنید که باعث میشود به دردسرهای در زندگی تان به وجود بیاید ..

??تیر??

شانس به شما روی آورده است به زودی ثمره کارتان به دستتان میرسد که در امورات زندگی تان باعث شادی و خوشبختی شما می شود شکرگزارش های خداوند باشید واز یاد خداوند غافل نشود تا به پیروزی برسید..

??مرداد??

به زودی به سود و منفعت مالی خواهید رسید سعی کنید فعالیت خودتان را در زمینه کاری بیشتر کنید و دقت تان را بالاتر ببرید تا با مشکلات روبرو نشوید و در زندگی تان به پیروزی و موفقیت برسید..

??شهریور??

سفری در بیش دارید که در زندگیتان برای تان دورهمی ها وشادی های زیادی به وجود می آورد از این سفر تان به خوبی استفاده کنید تا پشیمان نشوید ودر امورات زندگیتان سفری دوسداشتنی داشته باشید..

?‍? ?‍?

??مهر??

بزودی در زندگیتان اتفاقات خوب وخوشایندی به وجود می آید به سود مالی خواهید رسید که در زندگیتان شما را به مقامات بالا می رساند و باعث آرامش و آسایش شما می شودوبه موفقیت و پیروزی میرسید.‌.

??آبان??

ازدواج در پیش داری که باعث شادی و خوشحالی شما می شود و در آینده تان شما را به خوشبختی می رساند همسری مهربان و خوش رفتاری دارید و در مسیر زندگی تان با او به خوشبختی میرسید..

??آذر??

سعی کنید اخلاق و رفتار خودتان را درست کنید با مهربانی با دیگران برخورد کنید تا در زندگیتان شکست نخورید اگر شایسته با دیگران رفتار کنیم و به آنها احترام بگذارید دیگران جذب شما می شوند..

??دی??

سعی کنید در زندگیتان تکانی به خود بدهید دنبال کاری باشید تا در زندگیتان با مشکلات روبرو نشوید سعی کنید برای خودتان هدفی را داشته باشید و به دنبال هدف تان باشید تا در امورات زندگی تان به موفق شوید..

??بهمن??

به زودی مال ثروتی به دست می آورید که باعث شادی و خوشحالی تان می شود سعی کنید به خاطر این مال ثروت تان مغرور به خود نشوید غرور و تکبر باعث می شود با شکست مواجه شوید..

??اسفند??

به‌زودی در زندگیتان فرد جدیدی وارد میشود که باعث می شود در شما شروع اشتیاقی به وجود بیاید و باعث شادی و خوشحالی شما شود در امورات کاریتان اتفاقات خوشایندی به وجود می آیند..

 

فال عطسه روزانه

فال عطسه اسپانیا چهارشنبه 24 مرداد 1397

فال روزانه

فال چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi