تعبیر خواب گندم /دیدن گندم در خواب نشانه چیست

دوشنبه 20 مرداد 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم

دیدن گندم درخواب از نظر امام صادق (ع) سه وجه دارد.

اول: معزولی.

دوم: تصرف.

سوم: غربتی.

 

امام صادق می فرمایید:دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می یا بد و پر پول می شود

 دیدن گندم درخواب منوچهر مطیعی تهرانی

گندم: کامیابی

کشت گندم: سود زیاد

درو کردن گندم: شما یک کار خواهید یافت

برداشت کردن گندم : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد

خوشه گندم: برد، سود

دانه گندم : خوشبختی

جمع آوری گندم: سلامتی

آفت زده گندم: کار پر رنج و زحمت

 

تعبیر دیگر گندم

تعبیر خواب خوردن گندم پخته: اگر ببینی گندم پخته‌‌‌‌‌ یا برشته می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب گندم جوانه زده: گندم جوانه زده در خواب به نشانه فرزند است.

تعبیر خواب کاشتن گندم: اگر ببینی در زمین خودت گندم میکاری، یـعـنـی به اندازه آن عزت و جاه و مقام تو بیشتر می‌ شود.

تعبیر خواب آسیاب کردن گندم: اگر ببینی غله (گندم و ذرت و…) را به آسیاب بردی و آرد کرده‌ای، یـعـنـی از طرف صاحب آسیاب به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر گندم سبز در خواب نشانه ی تهمت و یا رنجور کردن دیگران از ماست.

تعبیر خواب چیدن گندم: مال و رزق حلال کسب نماید و روزی اش در شغلش زیاد شود.

تعبیر خواب گندم دادن به مرده: اگر دیدی خوشه های گندم زرد را به فرد مرده ای میدهی دلیل بر اینکه عمرت طولانی شود و صاحب عمری با برکت میشوی.

تعبیر خواب برداشت گندم: تصمیم گیری برای انجام اموری مهم در زندگی است

تعبیر آرد گندم، مال و اموالی است که از تجارت به دست می‌آید و بسیار سود و منفعت دارد.

تعبیر از آسمان گندم  می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .

 

همراه ما باشید………………..

 

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج/دیدن برنج در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مار

تعبیر خواب مار/دیدن مار در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا