تعبیر خواب ملخ /دیدن ملخ در خواب نشانه چیست

جمعه 12 دی 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب ملخ

لیست مطالب

1-تعبیر خواب ملخ

2-تعبیر خواب درباره رنگ ملخ ها

3-تعبیر خواب ملخ از نظر بزرگان

تعبیر خواب ملخ:

تعبیر خواب وزوز ملخ:

اگر صدای وزوز ملخ را می شنوید ، این نشانه این است که شما به طور مخفی پول را احتکار کرده اید و بسیار خوب هم انجام شده است.

تعبیر خوب خوردن ملخ:

این بدان معناست که سخت کوشی شما نتیجه مالی می دهد.

تعبیر خواب ملخ زنده:

مال و اموال زیاد  است

تعبیر ملخ پخته:

پول ورزق وروزی  می‌باشد.

تعبیر پرواز ملخ:

اگر دیدید جایی که نشسته‌اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می‌دوزد و طمع می‌بندد.

تعبیر كشتن ملخ :

در خواب، نشانه‌ى ضرر و زيان است.

تعبیر گرفتن ملخ:

گر خواب ببينيد كه ملخى گرفته‌ايد، نشانه‌ى آن است كه با شخصى دعوا مى‌گيريد.

تعبیر حمله ملخ:

اگربیند ملخ به منطقه ای حمله کرد و به کشت و زرع آنجا آسیب وارد کرداموال مردمان بسیاری در آنجا به غارت می رود

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب درباره رنگ ملخ ها

خواب درباره ملخ سیاه

ملخ سیاه به کمبود تغذیه روانشناختی اشاره دارد. انگیزه شما خسته می شود و دیگران از آن دلسرد نخواهید شد.

خواب درباره ملخ سبز

ملخ های سبز در خواب نشان دهنده ویرانی و اعتقاد به این است که ممکن است امرار معاش خود را از دست بدهید

خواب ملخ سرخ

ملخ قرمز در خواب به این معنی است که وقت خود را با رابطه ای که ارزشش را نداشت تلف کردید.

 

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ از نظر بزرگان:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب ملخ زنده،اموال ومال  است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.
اگر در خواب ببینی در جایی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی ملخ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و گیاهان را می‌خورند کلیه مال و اموال و دارایی‌های آن مکان غارت می‌شود.
اگر ببینی ملخ جمع کردی و در ظرفی انداخته‌ای مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی ملخ صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد.

 منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می‌کند گرفتاری تنها برای شما پیش می‌آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ‌ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.

همراه ما باشید……

تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور عسل در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد/دیدن مسجد در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi