تعبیر خواب قیچی | دیدن قیچی در خواب نشانه چیست

چهارشنبه 12 مرداد 1401 تعبیر خواب
تعبیرخواب دیدن قیچی در خواب چیست

تعبیر خواب قیچی | دیدن قیچی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب قیچی چیست؟

تعبیر خواب قیچی ، معبرین غربی به مانند آنلی بیتون دیدن قیچی در خواب را نشانه بدشانسی و بد اقبالی می‌داند در صورتی که مطیعی تهرانی تفسیری کاملاً متفاوت با این معبرین بیان کرده است. مطیعی تهرانی قیچی را مصداق زن و شوهری می‌داند که با چیدن، فتنه و تفرقه در وجود دیگران می‌اندازند البته معبرین دیگر نیز در مورد قیچی تعابیری را آورده‌اند که در ادامه و در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره به آن‌ها خواهیم پرداخت.
تعبیر خواب قیچی چیست؟

تعبیر خواب قیچی چیست؟

تعبیر خواب قیچی و سوزن

دیدن سوزن و قیچی در خواب به استعدادهای شما اشاره می کند که شکوفا می شوند و به شما سود زیادی می رسانند.

تعبیر خواب قیچی هدیه گرفتن

اگر در خواب دیدید که کسی به شما قیچی هدیه می دهد معنی خواب شما این است که او واسطه می شود و سودی به شما می رسد.

تعبیر خواب بازی سنگ ، کاغذ و قیچی

اگر خواب دیدید که سنگ و کاغذ و قیچی بازی می کردید تعبیرش این است که باید در پروژه های آینده از اعتبار و قدرت خوداستفاده کنید. اما ضعف خود را بپذیرید و به دیگران متکی باشید که مهارت ها وتوانایی هایتان کامل شود. مراقب باشید که اختلافها را حل کنید تا همه نقش های خود را بدانند.

تعبیر خواب پرتاپ قیچی

اگر در عالم خواب دیدید که قیچی را پرت کردید تعبیرش این است که در شرایط حساسی هستید و میخواهید تصمیم مهمی بگیرید. سعی کنید تمرکزتان را نسبت به زندگی بالا ببرید.
دیدن قیچی خونی درخواب نشانه نا امیدی و دل شکستگی است.

تعبیر خواب قیچی کودکان

تعبیر دیدن قیچی کودکان پیش بینی می کند که باید اقدامات و تصمیمات خاصی را برای همکاران یا کارمندان خود به کار گیرید.

تعبیر خواب ساخت قیچی

اگر خواب دیدید که قیچی می ساختید تعبیرش این است که از منابع مختلف زیادی برای خود استفاده می کنید.

تعبیر خواب ساخت قیچی

تعبیر دیدن قیچی آشپزخانه در خواب نشانه این است که در آینده مشکلات مالی به سراغتان خواهد آمد و نمی توانید هزینه های خود را کنترل کنید. مجبورید به زور هزینه های غیر ضروری خود را کاهش دهید.

تعبیر خواب قیچی جراحی

دیدن قیچی جراحی در خواب نشانه یک سفر طولانی و کشف جدید است. سعی کنید ذهن خود را باز کنید و در جستجوی حقایق بیشتری باشید. از انرژی های منفی دوری کنید

تعبیر خواب قیچی شکسته

دیدن قیچی شکسته در خواب ، به تعبیر روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان.

تعبیر خواب قیچی مو

اگر درخواب دیدید که با قیچی موهایتان را کوتاه کردید تعبیرش این است که برای خلاص شدن از شر استرس ها و نگرانی هایتان تصمیم مهمی بگیرید. شما در حال تلاش برای رسیدن به یک چشم انداز جدید و متوقف کردن نگرانی ها از وقایع گذشته هستید.

تعبیر خواب قیچی تیز

دیدن قیچی تیز در خواب نشانه این است که به زودی با مهارت ها وتوانایی هایتان معاملات و قرادادهای خوبی امضا می کنید.

تعبیر خواب قیچی و ناخن گیر

دیدن قیچی ناخن در خواب نشانه پیشنهاد ازدواج یا پیشنهاد کاری است.

تعبیر خواب قیچی گم شده

دیدن قیچی شکسته در خواب ، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان است و گم کردن قیچی در خواب ، علامت آن است که از کارهای نامساعد و زشت و بد دوری خواهید کرد.

تعبیر خواب باران + دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد

 

تعبیر خواب قیچی قند شکن

اگر در خواب قیچی را باقند ببینید ، به تعبیر موفقیت و روزی حلال است ولی دیدن قیچی تنها به استعداد شما اشاره می کند.

تعبیر خواب قیچی از نظر بزرگان

تعبیر خواب قیچی از نظر بزرگان

تعبیر خواب قیچی از نظر بزرگان

تعبیر خواب قیچی از منوچهر مطیعی تهرانی

قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز , و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید, یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد .

ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول. قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه , در دست دیگری باشد خواب شما خبر می دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه می کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می کنید و نفاق به وجود می آورید. مثلا با کمک, همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست. این تعبیر , در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

ابن سیرین می‌گوید:

 تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.

تعبیر خواب قیچی از  امام صادق (ع)

تعبیرهای قیچی عبارت‌اند از:

  1. مردی تقسیم کننده
  2. مردی اصیل و نجیب
  3. دوستی موافق و سازگار

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • قیچی: سود
  • بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید

تعبیر خواب تیز کردن قیچی

تعبیر خواب قیچی از آنلی بیتون 

  • دیدن قیچی در خواب ، نشانه بداقبالی است . زنان به همسران خود حسادت می ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از یکدیگر جدا می شوند ، و بیهودگی بر افق افکار نقش می بندد .
  • اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می کنید ، نشانه آن است که می کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید .
  •  دیدن قیچی شکسته در خواب ، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان
  • گم کردن قیچی در خواب ، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرد

تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

تعبیر خواب قیچی کردن ریش و سبیل

ابن سیرین می‌گوید:

 اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.

تعبیرگری می‌گوید: 

اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد. ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یعنی هیبت تو کمتر می‌شود.
مدل های بافت مو دخترانه

تعبیر دیدن خواب بافتن مو چیست؟

تعبیر خواب ساعت

تعبیر خواب ساعت | دیدن ساعت در خواب نشانه چیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا