تعبیر خواب خوک

یکشنبه 24 بهمن 1400 تعبیر خواب

تعبیر خواب خوک

خواب خوک در سمت غربی معنای دیگری دارد، زیرا در شرق یا در آسیا این حیوان متفاوت دیده می شود. رویاها در سراسر جهان یکسان هستند، اما مهم است که بدانید برخی از مکاشفات زمانی که از فرهنگ دیگری غیر از فرهنگ ما می آیند، معنای دیگری دارند

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک

*اگر خوک شما را گاز گرفت، این نشانه مشکلات مالی و مشکلات احتمالی در تجارت شما است.

*تعبیر دیدن خوک در خواب نشانه درآمد مالی خوب برای خواب بیننده است.

*تعبیر خواب گوشت خوک. اگر گوشت خوک لذیذ بود این تغییرات مثبت و عالی است و اگر از مزه آن خوشتان نیامد تعبیرش بر عکس است.

*خواب خوک صورتی هشداری است که باید مراقب افراد اطراف خود باشید. کسی که به عنوان یک دوست خوب ظاهر می شود،

*تعبیر دیدن خوک سفید در خواب به این معنی است که از رابطه با دوست جدیدتان لذت می برید.

*تعبیر خوک سیاه در خواب نماد ارتباط های خاص جنسی با فردی جدید است.

*دیدن خوک لاغر در خواب نشانه بی پولی و عذاب است.

*دیدن تعداد زیادی خوک در خواب نشانه این است که مبلغی پول بعد از مرگ یکی از اعضاء فامیل نصیب خواب بیینده می‌شود.

*دیدن خوک چاق و سالم در خواب نشانه بدست آوردن پول و خوشبختی است.

*اگر فردی در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که معاشرینی مردم آزاد دارد.

*اگر دختری در خواب ببیند که خوکی در گل و لای حرکت می‌کند نشانه این است که دوستی حسود و ثروتمند پیدا می‌کند.

*تعبیر خواب خریدن خوک نشانه این است که خواب بیننده شادی بزرگی در پیش دارد.

*اگر فردی در خواب ببیند که خوک می‌فروشد نشانه این است که دوستانش از وی متنفر می‌شوند.

*تعبیر خواب خوک وحشی نشانه این است که یک دوست در پی آزاد خواب بیننده است.

*اگر فردی در خواب ببیند که دیگران خوک دارند باید مراقب رقیب خود باشد.

*تعبیرخواب کشتن خوک نشانه بسیار خوبی است و تعبیرش این است که بر دشمن پیروز خواهید شد و در کاری که هستید موفق می شوید.

*تعبیر خواب غذا دادن به خوک تلاش هایی است که برای رسیدن به موفقیت به کار می گیرید.

*تعبیر دیدن گوش خوک در خواب نماد فریب است. مراقب باشید تا فریب حرف های دیگران را نخورید.

*تعبیر خواب بینی خوک ممکن است از  افرادی ضرر مالی زیادی به شما برسد پس در برخورد با آنها دقت کنید.

تعبیر خواب عمل جراحی چیست

*تعبیر دیدن پای خوک درخواب شایعات بسیار زیادی است که درباره شما وجود دارد. سعی کنید به آنها اهمیت ندهید و با قدرت به راه خود ادامه دهید.

*دیدن خوک  ماده و تازه زا در خواب تعبیر این است که خواب بیننده در کار‌های خود پیشرفت می‌کند.

* صدای خوک بشنود نشانه این است که در اثر مرگ کسی احساس ناامیدی می‌کند.

*‌ غذا دادن به خوک  می‌دهد نشانه این است که بر تعلقات شخصی او اضافه می‌شود.

*تعبیر خرید و فروش خوک  بیانگر این است که با انجام دادن کار‌هایی دشوار ثروت زیادی بدست می‌آورد.

 

تعبیر خواب خوک از دید بزرگان

يوسف نبی عليه:

ديدن خوک به ظالمی حاجتی افتد و به وی زيانی رسد.

 جابر مغربي:

اگر بيند كه با خوك صحرائي جنگ مي كرد، دليل است كه با مهتري دون و ستمگر او را خصومت افتد.
اگر بيند موي خوك يا پوست يا استخوان او داشت، دليل كه بر قدر آن مال حلال يابد.

 

مطیعی تهرانی می‌گوید:

ما که خوک‌ها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می‌شناسیم، در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. از این رو تعبیر خواب خوک نیز زیاد خوب نیست.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

سر و کار داشتن با خوک برای امور دنیا نیکو است و برای امور دینی بد است و دیدن بچه خوک درخواب غم است. خوردن شیر خوک، مصیبت و اندوهی است از جهت مال، که به قدر آن چه خورده بود، به بیننده خواب می رسد. اگر ببیند که گوشت خوک می خورد، دلیل که مال حرام خورد.

 

محمد ابن سیرین می گوید:

خوک درخواب مردی است قوی و توانگر، لکن دون همت و بی خیر. خوک خانگی مردی است فراخ دل، اما پلید و بد رفتار و بی دین. اگر ببیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.

 

بیشتر بخوانید:تعبیر خواب…..

تعبیرخواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

شستشوی موهای سر

تعبیر خواب مو

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا