دیدن پروانه در خواب/14 تعبیر خواب پروانه

سه‌شنبه 18 آذر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

پروانه ممکن است روح یا جوهر روح شما را نشان دهد. پروانه ها نماد تغییر هستند ، زیرا در طبیعت تغییر شکل می یابند. آنها زرق و برق دار ، دست نیافتنی ، و گاهی الهام بخش هستند.
این رویا همچنین ممکن است نشان دهنده این باشد که ذهن ناآگاه شما ممکن است خوش بینانه ترین قسمت خود یا دیگری را نشان دهد. پروانه ها از نظر معنوی بیانگر نیروی زندگی ، خوشبختی ، انرژی زندگی ،
تعبیر پروانه نشان دهنده طول عمر، هوس و شادی است. بعضی معبران می گویند که نشان از مردی نادان است.

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

دیدن پروانه های رنگی در خواب نشانه چیست:

۱-تعبیر پروانه نارنجی

دیدن پروانه نارنجی در خواب نشانه موفقیت در اجتماع است. اگر در خواب پروانه نارنجی دیدید یعنی یراه رسیدن به موفقیت را درست انتخاب کرده اید.

۲-تعبیر خواب بنفش

خواب پروانه بنفش نشان از مقام و رتبه بالای اجتماعی است.

۳-تعبیر خواب  پروانه سیاه و سفید

پروانه سیاه و سفید در خواب نماد فرشتگان مرگ است. این پروانه به مرگ اشاره دارد و اگر در خواب دیدید که در تعقیب شما بودند به این معنی است که زمان مرگ شما فرا رسیده است.

پروانه سفید که در خواب دیده می شود به معنای بیماری است که به طور غیرمنتظره ای رخ خواهد داد. اگر یک پروانه سفید به داخل اتاق پرواز کند و روی کسی بنشیند ، به این معنی است که این فرد به زودی بیمار خواهد شد.

۴-تعبیر خواب پروانه زرد

پروانه زرد در خواب نشان از خوشحالی و شادی است.

۵-تعبیر خواب پروانه قهوه ای

خواب پروانه قهوه ای نشان از آزادی و خلاص شدن از زندان است.

۶-تعبیر خواب پروانه آبی

تعبیر خواب پروانه آبی به معنی آشکار شدن حقیقت است .

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پروانه

۷-تعبیر خواب نشستن پروانه روی بازو

اگر پروانه پرواز به بازوی شما فرود آمد ، این نشانه مطلوب رشد شخصیت شماست. شما یک ایده درخشان خواهید داشت که زندگی شما را به سمت بهتر تغییر می دهد.

۸-تعبیرخواب کشتن پروانه

نشانه این است که شما بسیار سطحی نگر و ظاهر بین هستید. به گفته بعضی معبران خواب کشتن پروانه نشان از مرگ فرزند است.

۹-تعبیر  خواب بال پروانه

نشانه عشق و شور در زندگی شماست که در آینده نزدیک اتفاق می افتد.

۱۰-تعبیر خواب پروانه بزرگ

در خواب نشان دهنده انزوا و گوشه گیری شماست. شاید در واقعیت دوست دارید تنها و مستقل باشید و دور از خانواده زندگی کنید.

۱۱-تعبیر خواب گرفتن پروانه

در خواب به این معنی است که شما دوست دارید همه چیز های خوب برای شما باشد.

۱۲-تعبیر خواب پیله پروانه

نشان دهنده دگرگونی فکری است و به این معنی است که شما در مسیر جدیدی گام برمیدارید. تمام افکار قدیم را کنار می گذارید و تحولی جدید برای شما اتفاق می افتد.

۱۳-تعبیر پروانه مرده

اگرخواب یک پروانه‌ ي مرده را ببینید، چنین خوابی ممکن اسـت نشانه‌ي هدف‌هاي برآورده نشده در زندگی‌تان باشد.

14-تعبیر خواب پروانه بین گل

دیدن پروانه ای که در میان گل ها نشسته است ، به این معنی است که همه چیز در رابطه شما به خوبی رشد می کند ، در عشق و سعادت غرق می شوید و رفاه شما افزایش می یابد.

 

همراه ما باشید…………

[ngd-single-post-view]
تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه/دیدن کوه در خواب

تعبیر خواب لیمو ترش

تعبیر خواب لیمو ترش/10 تعبیر خواب لیمو ترش

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi