تعبیر خواب کبوتر/8 تعبیر خواب کبوتر

دوشنبه 18 مرداد 1400 تعبیر خواب
تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیرخواب کبوتر دیدی؟ کبوترها در خواب بیانگر شایعات ، اخبار یا ارتباطات عمومی بین افراد هستند. کبوترها پیامی را از ناخودآگاه شما ، به ویژه احساسات یا احساسات شما نسبت به افکار خانه و متعلقات ، حمل می کنند. کبوتر ر دبین مرد و ملت ها نماد مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود

 

خواب دیدن حمله یا نوک کبوتر :

نشان می دهد که کسی شما را مجبور می کند که تقصیر عمل خود را به گردن خود بیندازید. این رویا همچنین نشان می دهد که آنها به جای اعتراف به اشتباهات خود ، با تهاجمی شما را هل خواهند داد. قسمتی از بدن را که به شما حمله می شود در نظر بگیرید.

 

تعبیر کبوتر بیمار :

خواب دیدن کبوتر در حال مرگ ، خونریزی ، بیماری یا زخمی شدن قطع شده ، به این معنی است که شما از عواقب انتشار شایعات یا اخبار منفی رنج خواهید برد. از صحبت منفی در مورد دیگران خودداری کنید ، زیرا دیگران سرانجام متوجه می شوند و شما را به خاطر آن مجازات می کنند.

 

تعبیر  کبوتر خوردن نان

دیدن کبوتر هایی که نان می خورند یا غذا می خورند نشان می دهد که شانس و ثروت خاصی به پاداش شما تبدیل خواهد شد. به خصوص، شما از کمیسیون های کسب و کار یا ارجاع مبتنی بر وابسته کسب درآمد. پس شانس به نفع شماست و کار شما برای گسترش کلمه برای شما درآمد کسب خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کبوتر حمل پیام

دیدن کبوتر حامل پیام به این معنی است که اخبار خاصی را از کسی که می دانید دریافت خواهید کرد. به طور خاص، این خبر از کسی خواهد آمد که مدت هاست با او صحبت نکرده ای.

 

تعبیر خواب نگه داشتن یا آغوش گرفتن کبوتر

نگه داشتن یا در آغوش گرفتن کبوتر در رویا نشان می دهد که شما محبت شریک زندگی خود را دریافت خواهید کرد. کلید این است که آشکارا از افکار و احساسات خود ارتباط برقرار کنید.

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کوشت کبوتر :

اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.تعبیر دیگر رویای خوردن کبوتر نماد تمایل به آزاد بودن است

 

تعبیر خواب زدن کبوتر:

اگر ببینی کبوتر را زدی و انداختی، به خاطر حرفی که در حق زن تو می‌گویند او را رها می‌کنی.

 

تعبیر خواب کشتن کبوتر:

تعبیر خواب کشتن کبوتر این است که به شخصی که در موردتان شایعه پراکنی کرده آسیب می رسانید.شما در برخورد با افکار منفی خود در برابر کسی که پشت سر تان چیزهای منفی گفته است دچار مشکل می کنید. در نتیجه احساس ناامنی می کنید که آن فرد چه چیز دیگری ممکن است گفته باشد.

 

تعبیر خواب کبوتر بازی:

جابر مغربی دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

 

تعبیر خواب بچه کبوتر:

تعبیر بچه کبوتر در خواب این است که شما در مدت کوتاهی عشق خود را ملاقات خواهید کرد و احتمالا در آینده ای نزدیک با او ازدواج می کنید.

 

تعبیر خواب کبوتر سفید:

تعبیر دیدن کبوتر سفید در خواب خوب است. کبوتر سفید نماد عروسی ، صلح، عشق، دوستی و محبت است.

 

تعبیر خواب کبوتر سیاه:

تعبیر کبوتر سیاه در خواب آنست که به زودی یک رویداد خاص و جالب را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب فضله کبوتر:

تعبیر دیدن فضله کبوتر به این معنی است که درآینده نزدیک ثروت و سود زیادی به دست می آورید. البته برای داشتن ایده های سود آور بهتر است ذهن خود را بازتر کنید و به نظرات دیگران نیز اهمیت بدهید.

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر از نظر بزرگان

تعبير خواب کبوتر به روايت امام صادق (ع)

دیدن کبوتر بر پنج وجه است

اول: زن

دوم:کنیزک

سوم: مال

چهارم: نامه که از غائب (غایبی) رسد.

پنجم: ریاست گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

 

محمدبن سیرین گوید:

  • تعبیر کبوتر، زن می‌باشد، اگر ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، با زنی ازدواج می‌کنی
  • اگر ببینی جوجه‌کبوترهای زیادی داری، از زن‌ها به تو سود و منفعت می‌رسد و یا به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.

 

جابرمغربی گوید:

  • اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد.
  • اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.
  •  ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.
  • جابر مغربی همچنین دیدن کبوترهای سفید و سبز را در خواب با بهترین تعابیر عنوان کرده است
  • اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه‌اش کبوترانی نشسته‌اند صاحب ثروت می‌شود.

منبع:drea m-meaning.net

تعبیر خواب ملخ

تعبیر خواب ملخ چیست

تعبیر خواب طاووس

تعبیر خواب طاووس/دیدن طاووس در خواب نشانه جیست

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا