تعبیر خواب قو/دیدن قو در خواب نشانه چیست

پنج شنبه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ تعبیر خواب
تعبیر خواب قو

تعبیر خواب قو

تعبیر خواب قو:دیدن قو در خواب مال و ثروت است و اگر کسی دید قوهای زیادی دارد، به ثروت می رسد.

تعبیر خواب ناله قو:اگر قوها ناله می کردند، خبر بدی به بیننده خواب خواهد رسید.

تعبیر خواب قو سفید:قوی سفید زن ثروتمند است

تعبیر خواب قو سیاه:قوی سیاه خدمتکار است.

تعبیر خواب گوشت قو:اگر کسی دید گوشت قو می خورد، از ثروت زنش بهره می برد

تعبیر خواب قوی مرده:دیدن قوی مرده نارضایتی از زندگی تعبیر شده است

تعبیر خواب پرواز قوها: نشانه این است که به زودی به آرزوهای شیرین خود خواهید رسید.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن قو بر آبهاي آرام در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك تجاربي شعف انگيز كسب مي كنيد

۲ـ ديدن قوي سياه بر آبهاي زلال ، نشانة آن است كه از عملي نامشروع لذت خواهيد برد .

۳ـ ديدن قوي مرده در خواب ، علامت آن است كه از زندگي خود ناراضي و بيزار خواهيد شد .

۴ـ ديدن قو هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است كه به زودي به آرزوهاي شيرين و دلپذير خود دست خواهيد يافت

تعبیر خواب شیر

تعبیرخواب شیر وحشی/دیدن شیر وحشی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا /دیدن دریا در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا