تعبیر خواب شراب/دیدن شراب در خواب

یکشنبه 30 آذر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب

خواب دیدن شراب نماد جشن ، جشن ، رضایت و موفقیت است. شما ممکن است بیش از حد به روند زندگی خود راضی باشید ، بنابراین متوقف می شوید و آرام می گیرید تا از آنچه برای آن زحمت کشیده اید لذت ببرید. طعم شراب را در نظر بگیرید ، اسیدی است یا شیرین؟ همچنین می تواند به شما اشاره کند که در نهایت در مورد چیزهایی که دارید غر می زنید ، بدون اینکه واقعاً کار اضافی ارائه دهید. در زیر بیشتر تعبیر خواب مربوط به شراب آورده شده است.

تعبیر خواب نوشیدن  شراب

شراب ، نمادی از گناه است. اگر در خواب شراب می نوشید ، این هشدار را می دهد که کسی پشت سر شما دسیسه می کند. شما به ناحق متهم می شوید

تعبیر خواب شیشه شراب

رویا درباره شیشه شراب لیوان های شراب در خواب نشان دهنده خوشبختی و بارداری است. اگر لیوان شراب در خواب بشکند ، این نشان دهنده از دست دادن شادی و سقط جنین است.

تعبیر خواب  شراب قرمز

شراب قرمز ؛ نشان می دهد که شما یک حامی یا پشتیبانی قدرتمند خواهید داشت که به شما در دریافت افتخارات و ثروت کمک می کند. این حامیان تأثیر ابدی بر کار و اعتبار شما خواهند داشت.

تعبیر خواب شراب انگور

اگر در خواب ببینید که شرابی از انگور درست می کنید، تعبیر آن است که ارثی غیرمنتظره یا پول بسیار زیادی دریافت خواهید کرد. به این ترتیب می توانید با صبر و بصیرت سودها و منافع خود را چند برابر کنید.

تعبیر خواب مستی با شراب

اگر در خواب ببینید که شراب خورده و مست شده اید، نشان دهنده احساسات جنسی یا شهوانی شما است. شما خودآگاهی خود را از دست داده اید و احساسات شما مدیریت تان را در اختیار گرفته اند.

تعبیر خواب هدیه دادن و گرفتن شراب

اگر در خواب ببینید که شراب را به عنوان هدیه می دهید یا می گیرید، نشان دهنده آن است که خبرهای خوبی می دهید یا دریافت می کنید. این خبرهای خوب آنقدر باارزش هستند که باید برای آن ها جشن بگیرید.

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب از نظر بزرگان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شراب عبارتند از:

1- مال حرام مصرف خواهی کرد

2- ازدواج

3- نعمت.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یعنی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیاله شراب در دست داری، ولی شخصی که اصطلاحاً “هم‌شراب” تو می‌باشد آن را از دست تو گرفت، یعنی به خاطر معاش و تامین مایحتاج زندگانی بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی

بازدیدکنندگان : ۳۴ نفر
تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند/ تعبیر دیدن گوسفند در خواب

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات/دیدن آبنبات در خواب

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi