تعبیرخواب عطر (ادکلن)/ 10تعبیر خواب

دوشنبه 13 بهمن 1399 تعبیر خواب
تعبیرخواب عطر

تعبیرخواب عطر

چه کسی عطر و ویژگی های عطر را دوست ندارد؟ بوی بینی ما همیشه ما را خوشحال می کند ، درست است؟ اگر علت حس بویایی باورنکردنی ما هنگام خواب باشد ، تقریباً همیشه داشتن رویای یک عطر نشانه خوبی است.

بطری عطر در خواب نمایانگر عشق جدیدی است که در زندگی شما ظاهر می شود. این میل به شما مثبت می دهد …
در مورد رایحه عطر خواب ببینید

لیست مطالب

1-تعبیر خواب بو عطر در خواب

2-تعبیر خواب شیشه عطر

3-تعبیر خواب شکستن شیشه عطر

4-تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

5-تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر

6-تعبیر خواب عطر تند و گرم

7-تعبیر خواب اسپری کردن عطر

8ت-عبیر خواب فروشگاه عطر

9-تعبیر خواب عطر زدن به بدن ولباس خود

10-تعبیر خواب بو کردن عطر

11-تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی دیگران

12-تعبیر خواب عطر ریخته شده

 

تعبیر خواب بو عطر در خواب

اگر رایحه عطر در خواب کاملاً شفاف احساس شود ، می تواند اعتماد به نفس شما را در اطرافیان افزایش دهد. این خواب نشانه این است که شما افراد خوبی در اطراف خود هستید.

تعبیر خواب شیشه عطر

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

 

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

5

تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر

تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.

تعبیر خواب عطر تند و گرم

تعبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.

تعبیر خواب اسپری کردن عطر

تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.

تعبیر خواب فروشگاه عطر

تعبیر فروشگاه عطر در خواب نشان دهنده روابط ناسالم با شخصی است که او را از دست داده اید. به همین دلیل آن شخص سعی می کند با رفتارهای خود شما را فریب دهد.

 

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر زدن به بدن ولباس خود

اگر در خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، علامت آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید , و در این امر اقبال می یابید

تعبیر خواب بو کردن عطر

اگر در خواب ببینید که یک عطر را بو می کنید، به این معناست که شخصی را جستجو می کنید که پنهانی او را دوست دارید.اگر بوی عطر خوب است، شخصی که رابطه را با او شروع می کنید،

تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی دیگران

اسپری کردن عطر روی دیگران به معنای این است که راه حلی را برای مشکلات ارتباطی پیدا می کنید که می تواند اکثر مشکلات شما را حل و فصل کند.

تعبیر خواب عطر ریخته شده

معنای رویایی ریختن روغن معطر روی زمین نشانه این است که انجام کار خود را برای شما چالش آورتر می داند. آنچه خیلی آسان به نظر می رسد بسیار پیچیده خواهد شد. وقتی این عطر در اتاق شما ریخت ، مواظب شایعات و شایعات پیرامون خود باشید. این می تواند به اعتبار شما آسیب برساند و ایده آل های شما را در زندگی شخصی و شغلی مختل کند.

www.dreamchrist.com

تعبیر خواب مرغ سیاه

تعبیر خواب مرغ سیاه /6 تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب زنبور عسل

تعبیر خواب زنبور عسل در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi