تعبیر خواب عطر (ادکلن) | تعبیر خواب عطر چیست؟

پنج‌شنبه 30 تیر 1401 تعبیر خواب
تعبیرخواب عطر

تعبیر خواب عطر (ادکلن) | تعبیر خواب عطر چیست؟

تعبیر خواب عطر

ادکلن و عطر از جمله بو های خوش است و در تعبیر خواب عطر هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.

چه کسی عطر و ویژگی های عطر را دوست ندارد؟ بوی خوب ومعطر  همیشه ما را خوشحال می کند ، درست است؟ اگر علت حس بویایی باورنکردنی ما هنگام خواب باشد ، تقریباً همیشه داشتن رویای یک عطر نشانه خوبی است.

بطری عطر در خواب نشانه عشق جدیدی است که در زندگی شما ظاهر می شود. این میل به شما مثبت می دهد.
در مورد رایحه عطر خواب ببینید

 

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب بو عطر در خواب

اگر رایحه عطر در خواب کاملاً شفاف احساس شود ، می تواند اعتماد به نفس شما را در اطرافیان افزایش دهد. این خواب نشانه این است که شما افراد خوبی در اطراف خود هستید.

تعبیر خواب شیشه عطر

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

 

تعبیر خواب عطر (ادکلن)

تعبیر خواب عطر (ادکلن)

تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر

تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.

تعبیر خواب عطر تند و گرم

تعبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.

تعبیر خواب اسپری کردن عطر

تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.

تعبیر خواب فروشگاه عطر

تعبیر فروشگاه عطر در خواب نشان دهنده روابط ناسالم با شخصی است که او را از دست داده اید. به همین دلیل آن شخص سعی می کند با رفتارهای خود شما را فریب دهد.

 

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر زدن به بدن ولباس خود

اگر در خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، علامت آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید , و در این امر اقبال می یابید

تعبیر خواب بو کردن عطر

اگر در خواب ببینید که یک عطر را بو می کنید، به این معناست که شخصی را جستجو می کنید که پنهانی او را دوست دارید.اگر بوی عطر خوب است، شخصی که رابطه را با او شروع می کنید،

تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی دیگران

اسپری کردن عطر روی دیگران به معنای این است که راه حلی را برای مشکلات ارتباطی پیدا می کنید که می تواند اکثر مشکلات شما را حل و فصل کند.

تعبیر خواب عطر ریخته شده

معنای رویایی ریختن روغن معطر روی زمین نشانه این است که انجام کار خود را برای شما چالش آورتر می داند. آنچه خیلی آسان به نظر می رسد بسیار پیچیده خواهد شد. وقتی این عطر در اتاق شما ریخت ، مواظب شایعات و شایعات پیرامون خود باشید. این می تواند به اعتبار شما آسیب برساند و ایده آل های شما را در زندگی شخصی و شغلی مختل کند.

تعبیر خواب عطر و ادکلن از منظر بزرگان

تعبیر خواب عطر از نظر امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن عطر به خواب بر نه و جه است .

 1.  ثنای نیکو ( مدح و ثنا ) .
 2.  سخن خوش شنیدن .
 3.  علم سود بخش و نافع .
 4.  طبع نیکو ( سازگاری) .
 5.  مجلس علم .
 6.  مردی کریم و بزرگوار .
 7.  سخنی با فرهنگ ( گفتاری ادیبانه و با فرهنگ ) .
 8.  دین پاک .
 9.  شنیدن خبری خوش از دوست

تعبیر خواب عطر از نظر ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فایده رسد.

تعبیر خواب عطر از نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی ناخوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.
 • حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.
 • اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.
 • اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.
 • روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

تعبیر خواب عطر از نظر آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:
 • بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.
 • اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز با ارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب عطر از نظرکارل یونگ

کارل یونگ میگوید :

 • خواب دیدن اینکه شما عطر یا اسپری می زنید بیانگر این است که شما به دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید.
 • تعبیر خواب بوییدن عطر ، خاطرات و نوستالژی است. شما گذشته تان را به خاطر میآورید.ت
 • تعبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.
 • تعبیر خواب عطر و بوی دیگران ، احساسات و عقاید و ویژگی های آنان را نشان می دهد. ملایم بودن یا آزار دهندگی عطر ارتباط مستقیم با شخصیت و طرز فکر آن فرد در عالم بیداری است.
 • خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید.
 • تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.
 • تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.
 • عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره ای از دوست خود خواهید گرفت. این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.
تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش | تعبیر خواب موش از دیدگاه بزرگان

تعبیر خواب خرگوش

تعبیر خواب خرگوش | دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست؟

×

ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا