دستبند در خواب/4 تعبیر خواب دستبند چیست

پنج‌شنبه 13 آذر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دایان:دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگی و کوچکی دستبند مربوط می گردد. اگر در خواب دستبند ببینید که بسته اید به غم و اندوه گرفتار می شوید یا بدهی بار می آورید

تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند

تعبیر خواب دستبند

خواب دیدن اینکه به کسی دستبند بزنم:

 به این معنی است که به راحتی درباره مردم قضاوت می کنید. شما کسی هستید که به هر آنچه می شنوید اعتقاد دارید ، و این باعث می شود شما برای افرادی که نیت خوبی ندارند و می خواهند شما را دستکاری کنند ، هدف شما قرار گیرد. فقط بعد از اینکه به همه چیز خوب فکر کردید و خود را جای دیگران قرار دادید ، متوجه خواهید شد که اشتباهی مرتکب شده اید و تمام تلاش خود را برای رفع آن انجام می دهید.

در خواب ببینید که یک افسر پلیس شما را دستبند می زند«

اگر در خواب می بینید که یک افسر پلیس به شما دستبند بزند ، این بدان معناست که فردی که در جامعه شما دارای اقتدار است ، کنترل کامل بر شما دارد. شما دیگر به تنهایی تصمیم نمی گیرید در حالی که آن شخص حتی به شما می گوید که چه کاری باید انجام دهید.

در خواب دیدن یک غیرنظامی که دست شما را بسته است

رویایی که در آن یک غیرنظامی به شما دستبند می زند ، به این معنی است که شخصی در زندگی شما دائماً تصمیمات بدی را که در گذشته گرفته اید به شما یادآوری می کند. این شما را از پیشرفت و استفاده کامل از پتانسیل شما باز می دارد.

خواب دیدن  فروش دستبند

فروش دستبنددر خواب به این معنی است که در زندگی واقعی طرف اشتباه خواهید گرفت. این فرصت را خواهید داشت که در یک بحث و جدال بین دو نفری که می شناسید واسطه شوید. شما در مورد قضاوت در مورد حق با مشکل روبرو خواهید شد ، بنابراین ممکن است یکی از طرف های جنگ را اشتباه بگیرید. بعداً خواهید فهمید که اشتباهی مرتکب شده اید ، اما برای تغییر هر چیزی خیلی دیر است.
بازدیدکنندگان : ۳۰ نفر
تعبیر خواب هندوانه 

تعبیر خواب هندوانه/دیدن خواب هندوانه نشانه چیست

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر خواب مارمولک/دیدن مارمولک در خواب نشانه چیست

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi