تعبیر خواب آبنبات/دیدن آبنبات در خواب

شنبه 29 آذر 1399 تعبیر خواب
تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات

آبنبات هم همان تعبیر نبات را در خواب دارد به این شرط که طعم ترش و یا نامطبوعی نداشته باشد .و تعبیر آن زیاد شدن نعمت و معیشت است و مال و پول .

دیدن آبنبات در حالات مختلف در خواب تعابیر گوناگونی دارد.

خریدن آبنبات: مشکلات جزئی

فروختن آبنبات: خوشگذرانی

مکیدن آبنبات: لذت بردن

خرد کردن آبنبات: انجام کار سخت با درآمد کم

مهمان کردن دوستانتان به صرف آبنبات: ازدواج شاد

شمردن آبنبات: مهمان داشتن

نعبیر خواب………………

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات

 دیدن چیزهای شیرین در خواب به طور کلی خوشحالی و رزقی حلال است.

تعبیر خواب ببینید آبنبات درست می کنید

اگر خواب ببینید آبنبات درست می کنید، به کاری سود آور دست خواهید زد.

تعبیر خواب خوردن آب نبات

خوردن آب نبات، شادی و تفریحات دسته جمعی است.

تعبیر خواب آبنبات ترش

اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه ای می خورید، بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.

تعبیر خواب گرفتن جعبه ای آبنبات از کسی

گرفتن جعبه ای آبنبات از کسی، این تعبیر را دارد که مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد.

تعبیر خواب آبنبات چوبی

بدلیل ارتباط قوی آن‌ها با لذت دوران بچگی، دیدن رویای آب‌نبات چوبی نشان‌دهنده‌ی حسرت گذشته و شاید نیاز به آرامش و تسلی است.

 

بازدیدکنندگان : ۴۱ نفر
تعبیر خواب شراب

تعبیر خواب شراب/دیدن شراب در خواب

تعبیر خواب سنجاب

تعبیر خواب سنجاب/دیدن سنجاب در خواب

انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا
logo-samandehi