نرم افزار فتوشاپ در سال 1988 توسط توماس و جان نول ساخته شده است ، از ان زمان تا کنون نرم افزارهای زیادی به این برنامه اضاف شدند نام فتوشاپ تبدیل به یک نشان تجاری عام و همچنین یک فعل به عنوان فتوشاپینگ (photoshopping) به معنای فتوشاپ کردن نیز شده‌است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا