طالع بینی یا همان تفسیر از آینده یک علم از زمان های بسیار قدیم بوده است ، که از طریق مشاهده حرکات خورشید، ماه، سیارات و ستارگان انجام می شده. این علم همان قدر که طرفدار های بسیاری در گذشته داشته است ، امروزه به دلیل رد شدن توسط مجامع علمی از سوی مردم نیز به عنوان یک خرافات و موهوم پرستی یاد می شود ، با این حال هنوز خیلی از مردم به این نوع آینده بینی علاقه دارند ، باید توجه داشته باشیم که فال و طالع بینی صرفا جنبه سرگرمی دارد و همیشه اتفاق نمی افتد.

ریشه طالع بینی

تاریخچه طالع بینی به هزاران سال پیش باز می‌گردد. در واقع به زمانی که مردم متوجه تغییر شکل ماه و آسمان در طول زمان شدند و نقوش ستارگان توجه آن‌ها را جلب کرد. طالع بینی یا همان ستاره شناسی که امروزه مردم می‌شناسند ابتدا در تمدن بابل رایج شد.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا