ژینورا ، گیاهی است از راسته مینا سانان و تیره کاسنیان که دارای گونه‌های مختلفی می‌باشد و منشا آن جنوب شرقی آسیا می‌باشد. گونه‌های ژینورا دارای تنوع زیاد هستند که بیشتر آن‌ها به صورت علف هرز در طبیعت یافت می‌شوند و تعداد محدودی به عنون گیاه زینتی در گل‌کاری کاربرد دارند.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا