کرفس نوعی گیاه است که در آشپزی کاربرد دارد و ارتفاع آن به یک متر میرسد. این گیاه دارای مواد معدنی منیزیوم و پتاسیم می‌باشد
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا