یک نوع شیرینی پر مایه و مغذی که از پنیر دلمه یا پنیر خامه ای تهیه میشود. این کیک ها از دو نوع پخته شده و یا غیرپخته که در یخچال گذاشته میشود تشکیل شده اند. کیک پنیر نیویورک اصیل‌ترین نوع کیک پنیر است که برای تهیه آن باید نکات زیادی رعایت شود.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا