به قسمتی از گوشت گاوگفته میشود که دارای چربی است .این غذا معمولا درکنار سبزیجات سرو میشود. این غذا طعمی مثله کباب برگ داردر کشورهای مختلف نیم‌کره شمالی به سبک‌های متفاوت و متنوع پخته می‌شود.و در کشور های اروپایی و امریکا غذای اصلی صرف میشود.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا