بهار نخستین فصل خورشیدی و دومین فصل میلادی می باشد در نیمکرهٔ شمالی زمین، این فصل منطبق با سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد (براساس تقویم گاه‌شماری خورشیدی) است. بهار نیم کره شمالی مصادف با پاییز نیمکره جنوبی است در اعتدال بهاری، روزها و شبها تقریباً دوازده ساعت طول می کشد، و با پیشرفت فصل و افزایش طول روز، طول شب کاهش می یابد.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا