فرانسه (به فرانسوی: La France) با عنوان رسمی جمهوری فرانسه (به فرانسوی: République française) یکی از کشورهای اروپای غربی است که دارای منطقه‌ها و قلمروهای بسیاری در آنسوی دریاها است. پایتخت فرانسه، شهر پاریس است. زبان رسمی کشور فرانسه ، زبان فرانسوی می باشد. در تاریخ ۱۷۸۹ میلادی، پانزده ماه پس از تسخیر زندان باستیل، شورای مردم فرانسه جهت تجلی و تمثیل هویت ملی این کشور، پرچمی مرکب از سه رنگ آبی-سفید-قرمز را انتخاب کرد. این سه رنگ از آن زمان تا کنون در پرچم فرانسه، حفظ شده‌است. رنگ‌های آبی و قرمز از رنگ‌های شهر پاریس گرفته شده‌است، و رنگ سفید مربوط به سلطنت است.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا