یکی از انواع بقولات که دانه آن غذای ملیون ها نفر را فراهم میکند.سویا احتمالاً حاصل اهلی‌سازی گیاهی وحشی در شرق آسیا است. روغن این گیاه یکی از روغن های بسیار مفید است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا