ذهن مجموعه ای از توانایی‌های فکری است مثلا هوشیاری، تصورات، ادراک، تفکر، قضاوت، زبان و حافظه . قدرت تصور، تشخیص و قدردانی همگی در ذهن وجود دارند و مسئولیت پردازش احساسات و عواطف نیز برعهده ذهن قرار دارد که منجر به عملکرد و نوع رفتار افراد می‌شود
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا