مفصل زانو یکی از بزرگترین مفاصل بدن است که به علت فشار های پیوسته بر روی آن مستعد آسیب های بیشتر است . درد زانو میتواند از خود مفصل یا اطراف آن باشد. این درد ربطی به سن ندارد و ممکن است در همه افراد با گروه سنی مختلف ایجاد شود.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا