نوعی ادویه بسیار خوشبو که در غذاها استفاده میشود. همچنین به عنوان دارو گیاهیی نیز مصرف دارد. درخت این گیاه در هندوستان وچین می روید . گلهایش به رنگ سفید مایل به زرد دارد
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا