کاهش موهای سر در قسمت هایی که مو رشد میکند را ریزش مو میگویند که علل مختلفی همچون هورمونی، خودایمنی، عوارض داروها (به خصوص داروهای شیمی درمانی)، کم‌خونی و ژنتیک دارد. عامل اصلی ریزش اکثرا چرب بودن کف سر است
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا