یک نوع پودر برای قنادی است که از مخلوط کردن یک باز (کربنات یا بی‌کربنات) با یک اسید ضعیف تهیه می‌شود و برای ور آمدن و پف کردن خمیر استفاده میشود
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا