جزیرهٔ ایرلند سومین جزیرهٔ بزرگ اروپا و بیست و دومین جزیره بزرگ جهان است که در شمال غربی اروپا قرار دارد و شامل جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است. زبان ایرلندی (به ایرلندی: Gaeilge، تلفظ: گِلگیه) یکی از زبان‌های سلتی است که در ایرلند سخن می‌گویند. اگرچه زمانی همه جزیره ایرلند به این زبان سخن میگویند ولی امروزه این زبان به گونه زبان بخش کوچکی از ایرلندی‌ها درآمده است. پرچم ایرلند شامل سه نوار عمودی رنگی به رنگهای سبز، سفید و نارنجی است بطوری که نوار سبز در کنار میله اهتزاز قرار دارد. نسبت طول به عرض پرچم ایرلند ۱ به ۲ است و حالت مستطیل گونه دارد. عرض نوارهای عمودی مشابه یکدیگر است.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا