کشوری در اروپای شرقی قرار دارد. دومین کشور از نظر وسعت بعد از روسیه در اروپا است که در شرق و شمال شرقی با روسیه هم-مرز است. همسایه های  اوکراین  کشورهای  بلاروس، لهستان، اسلواکی و مجارستان،  رومانی و مولداوی است. جمعیت این کشور  ۴۳٫۶ میلیون نفر است که هشتمین کشور اروپا از نظر جمعیت است. پایتخت و بزرگترین شهر آن کیف است.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا