مایع غلیظی که به عنوان چاشنی بر سرسفره ها قرار میگیرد و طعم غذا را لذیذ تر میکند. واژه سس یک کلمه لاتین است که در زبان فارسی نیز استفاده دارد.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا