دسته ای از مایعات که به دلیل چگالی کمتر آن از آب امکان مخلوط شدن آن با آب وجود ندارد و بر روی آن شناور میشود. روغن ها مانند چربی متشکل از تری گلیسرید، مونوگلیسرید و مقداری هم دی گلیسرید می‌باشند.روغن ها انواع مختلفی دارند و میتوانند صنعتی باشند یا برای مصرف خوراکی باشند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا