نوعی ویتامین محلول در چربی است که باعث افزایش میزان جذب کلسیم، فسفات و منیزیم در روده می‌شوند و از این طریق، بر رشد و استحکام استخوان‌ها کمک می‌کنند
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا