اسنپ چت توسط ایوان اشپیگل و بابی مورفی از دانشجویان دانشگاه استنفورد ساخته شد. توسط این برنامه میتوان عکس گرفته یا ویدئو ضبط کنند و سپس به آن‌ها متون یا نقاشی اضافه و آن‌ها را به لیستی از دریافت کنندگان مشخص شده ارسال کنند.
انتخاب استان برای وضعیت آب‌و‌هوا